Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Οι Βουλγαρικές Οργανώσεις. Το Κομιτάτο και οι Κομιτατζήδες.


Στο 1893 ιδρύθηκε στη Σόφια από τούς Γκότσε Ντέλτσεφ, Πέρε Τόσεφ, Νταμιά Γκρούεφ, Κρίστο Μάτωφ, Σαντάνσκυ, Ντημήτρη Βλάχωφ (αργότερα αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας) και πολλές άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες, η Εσωτερική Μακεδονική Έπαναστασιακή Οργάνωσις (ΕσΜΕΟ).
Οι φανεροί σκοποί αυτής τής οργανώσεως, για να παραπλανήσουν τούς ξένους, ήσαν δήθεν...
κοινωνικοπολιτιστικοί, η στιγμή πού αυτός ο ίδιος ο τίτλος φανέρωνε καθαρά τις πραγματικές προθέσεις και σκοπούς της. Την διοίκηση ή την διεύθυνσί της ανέλαβε μια Κεντρική Επιτροπή (Τσεντράλεν Κομιτέτ), από όπου πήρε και το όνομα Κομιτάτον, όπως και το όνομα των ενόπλων της Κομιτατζήδες, ονόματα πού τόση μεγάλη διάδοσι θα έχουν ευθύς αμέσως. Η οργάνωσις συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα κομμουνιστικά συνομωτικά συστήματα, πού επεκράτησαν αργότερα. Οι οπαδοί της ωνομασθήκαν Τσεντραλισταί από τη λέξι Τσεντράλεν.
Πολύ σύντομα όμως παρουσιάσθηκαν διαφωνίες μέσα στα σπλάγχνα τής Κεντρικής Επιτροπής για την μέθοδο δράσεως ώστε να επιτύχει ο επιδιωκόμενος σκοπός. Άλλοι υποστήριζαν ότι έπρεπε να επιδιώξουν την άμεση προσάρτησι στη Βουλγαρία και άλλοι πρώτα την αυτονομία και μετά στη συνέχεια την προσάρτησι, κατά το πρότυπο τής Ανατολικής Ρωμυλίας.
Πολλά σημαντικά ηγετικά στελέχη όμως όπως ο Αλεξανδρώφ, ο Πρωτογέρωφ, ο Μπόρις Σιράφωφ και ο Ιβάν Γκορβάνωφ, υποστήριξαν τη δεύτερη μέθοδο, δηλαδή πρώτα να επιδιώξουν την αυτονομία και μετά την προσάρτησι  και διαφώνησαν με τούς υπόλοιπους, χωρίς όμως και να αποχωρήσουν από την οργάνωσι.
Τον επόμενο χρόνο, όσοι διαφώνησαν διοργάνωσαν σε συνδέσμους τούς πρόσφυγες από τη Μακεδονία, πού κατέφυγαν στη Βουλγαρία. Τούς συνδέσμους αυτούς τούς συνένωσαν αργότερα σε μια άλλη διοίκησι μέσα στην οργάνωσι, πού την ωνόμασαν Ύπατη Επιτροπή (Βερχόβεν Κομιτέτ) και τούς οπαδούς της, ένοπλους άοπλους, Βερχοβιστές, από τη λέξι Βερχόβεν.
Η Ύπατη Επιτροπή προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις της σε ολόκληρη την οργάνωσι. Επειδή όμως στάθηκε αδύνατο για να το επιτύχει αμέσως, αποσχίσθηκε από την ΕσΜΕΟ και ίδρυσε χωριστή οργάνωσι, την Εξωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωσι (ΕξΜΕΟ), με έδρα τη Σόφια και με σκοπό να υπερισχύσει της ΕσΜΕΟ.
Τελικά και αφού δολοφονήθηκαν πολλά στελέχη και από τα δύο μέρη, όπως θα ιδούμε και πιο πέρα, κατορθώθηκε η ένωσι και των δυο οργανώσεων (ΕσΜΕΟ και ΕξΜΕΟ) σε μία, την ΕΜΕΟ, όπου εντάχθηκαν πολλοί αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμη και ανώτατοι, όπως και σημαίνοντες αυλικοί.
Η ΕΜΕΟ, πού συγκροτήθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο και ισχυροποιήθηκε αρκετά, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει στα σπλάγχνα τής Τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας και Θράκης πραγματικό συνομωτικό κράτος, μέσα στο επίσημο Τουρκικό, με χωριστή δικαιοσύνη, αστυνομία, οικονομία, ταχυδρομική υπηρεσία και — όπως ήταν φυσικό — με χωριστό δικό της στρατό, τούς κομιτατζήδες.
Το χρονικό της δράσεως, όπου στα ένοπλά της τμήματα κατατάχθηκαν τα πιο άγρια και αιμοβόρα ανθρωπόμορφα τέρατα, γεμάτο αίμα και καταστροφές, είναι αδύνατο να περιγραφεί σε μια επισκόπησι σαν τούτη εδώ.
Επί πολλά χρόνια, με καταστροφική μανία ρίχθηκαν στο κάθε τι το Ελληνικό, με εκατοντάδες σφαγιασθέντες — παπάδες, δασκάλους και προκρίτους — και ανυπολόγιστες καταστροφές σε κινητές και ακίνητες περιουσίες, με αποκορύφωμα τής δράσεώς τους η σκηνοθετημένη ψευδοεπανάστασι του Ηλιν Ντεν, πού και αυτή σκηνοθετήθηκε κατά τέτοιο τρόπο πού η εκδικητική μανία των Τούρκων πάλι κατά του Ελληνικού στοιχείου να πέσει.
Από το 1900 - 1903 ισχυρές ομάδες από κομιτατζήδες της ΕΜΕΟ, με αρχηγούς κατ’ άρχήν Βουλγάρους αξιωματικούς, διέσχισαν από τη μια άκρη ως την άλλη και προς κάθε κατεύθυνση τη Μακεδονία και έδρασαν στις περιοχές Άνω Τζουμαγιάς, Μελενίκου. Νευροκοπίου, Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, Στρώμνιτσας, Σκοπίων, Κιλκίς, Δοϊράνης, Γευγελής, Περλεπέ, Μοναστηρίου, Κρουσόβου μέχρι Καστοριάς και Εδέσσης, για να αναστατώσουν την περιοχή και για να επιτύχουν το σκοπό τους.
Και παρά τη γενική αμνηστία πού με την πίεσι των Μεγάλων Δυνάμεων έδωσε η Υψηλή Πύλη τον Οκτώβριο του 1902, η δράσις των κομιτατζήδων δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή.
*
Βασική και αμετάθετη επιδίωξη όλων αυτών των Βουλγαρικών οργανώσεων και του αγώνος τους, σε πρώτο στάδιο, ήταν να αλλοιώσουν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο — με διώξεις, με τρομοκρατήσεις, δολοφονίες και εκβουλγαρισμούς — την δημογραφική σύνθεσι του πληθυσμού στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και Θράκη, για να επιδιώξουν πρώτα την αυτονομία και αργότερα την προσάρτησί τους στη Βουλγαρία.
Είναι γνωστή η άμεση αντίδρασι, στην αρχή άοπλη και μετά ένοπλη, των Ελλήνων κατοίκων σ’ αυτές τις περιοχές, πού με επί κεφαλής αυτούς τούς ίδιους τούς Σλαβοφώνους και μετά και με την ενίσχυσι των εθελοντών από την Ελλάδα, αξιωματικών και απλών οπλιτών, κατώρθωσαν, μετά από πολυετείς — 1903 - 1908 — αγώνες και τεράστιες θυσίες να ματαιώσουν τα σχέδια των Βουλγάρων και να διασώσουν από την καταστροφή και τον εκβουλγαρισμό αρκετές περιοχές τής Μακεδονίας και να αναπτερώσουν το εθνικό φρόνημα όλων των σκλαβωμένων.
*
Οι Μεγάλες Δυνάμεις, πού επενέβησαν τότε για την προστασία των Μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, υποχρέωσαν τον Σουλτάνο να εφαρμόσει από τις 21 Φεβρουαρίου 1903 το σχέδιο της Αυστρίας και τής Ρωσίας για την ειρήνευσι στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσσυφοπεδίου. Έκαμαν τότε διάφορες προσπάθειες για να οργανωθεί μία διεθνής Αστυνομία και διορίζεται από τον Σουλτάνο Γενικός Επιθεωρητής στα τρία βιλαέτια ο Χουσεΐν Χιλμ Πασάς.
Για μια στιγμή φάνηκε μια μικρή αιθρία στον πολυτάραχο ορίζοντα τής Μακεδονίας, αλλά πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι ούτε αυτό το μέτρο στάθηκε ικανό να ειρηνεύσει τη Μακεδονία.
Η προσπάθεια των Βουλγάρων για να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό τους δεν σταμάτησε ποτέ. Ήταν πάντοτε όπως είναι και σήμερα —παρά τις φιλικές επίσημες επαφές, επισκέψεις και ανακοινώσεις — συνεχής, επίμονος και πεισματώδης. Όταν, ο ένοπλος τους αγών αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία από την αντίστασι των Ελλήνων, εκείνοι τον συνέχιζαν με τη διπλωματία και την προπαγάνδα, πού ούτε για μια στιγμή την διέκοψαν.
Ακόμα, και τότε όταν γίνονταν οι Έλληνο-Βουλγαρικές διαπραγματεύσεις, την άνοιξι του 1912, με τις οποίες, ύστερα από πολύ κοπιαστικό διπλωματικό αγώνα, κατορθώθηκε τελικά η συνεργασία των Χριστιανικών κρατών τής Ελληνικής Χερσονήσου κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρενέβαλαν πάντοτε τεράστιο κώλυμα οι αξιώσεις των Βουλγάρων όπως προβλεφθεί αυτονομία της Μακεδονίας, με απώτερο βέβαια σκοπό τον εκβουλγαρισμό της και την προσάρτησί της μετά στη Βουλγαρία.


ΠΙΝΑΞ
Πληθυσμός Ελλήνων και Βουλγάρων

Σαντζάκιον                                                          Σ τ α τ ι σ τ ι κ α ί
                            Τουρκική (1910)                   Βουλγαρική (εκ βιβλ.)                  Ελληνική (1914)
                       Έλληνες        Βούλγαροι         Έλληνες             Βούλγαροι          Έλληνες                  Βούλγαροι
Θεσσαλονίκης 179. 090           34. 978            138.108           60. 068                198. 322                 35. 531
Σερρών             57.435            43.039               75.393           49.971                   31.330                   41.379
Δράμας            28. 828             3.657                30. 643            4.955                   43. 085                   2.980   
Φλωρίνης         35. 738           17. 326                 8.000           23. 115                  24. 990                 18. 511
Σερβίων            83. 912          33. 527               74. 112            3.525                    86. 763                  1.460  
Καστοριάς        44. 362           22. 012               26. 366          28. 240                   53. 994                 16. 048  

Σύνολον          429.365            124.539              352.622         164.874                  488.484                115.909
                        553. 914                                      517. 496                                       604. 393


Πηγή: Θεόδωρος Κ. Π. Σαράντης, Η συνομωσία κατά της Μακεδονίας, Αθήνα 1987.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης