Οι «Anonymous» τώρα και στην Ελλάδα…
Μας προτείνουν το τραγούδι των απανταχού «αγανακτισμένων» πολιτών της πλατείας σε ολόκληρη την Ελλάδα…