Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Σιωνισμός, ο κρυφός εχθρός της Ελλάδας

Σιωνισμός, ο κρυφός εχθρός της Ελλάδας

Μετά από κάθε «διωγμό» οι εβραίοι επαναλαμβάνανε κλαψουρίζοντας το χιλιοειπωμένο τροπάριο, ότι τους καταδιώκουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει διαπιστωθή ιστορικά ότι οι εβραίοι: «Επιδιώξανε την εξόντωση του Ελληνικού στοι­χείου με κάθε μέσο. Στη Σμύρνη, αρχές Απριλίου του 1821, διαδίδανε ψεύτικες φήμες, ότι στα ελληνι­κά πλοία, όσους Τούρκους πιάνανε, τους άλειφαν με ρετσίνι και τους καίγανε. Πολλαπλασιάζανε μ' αυ­τόν τον τρόπο την εκδικητική μανία των εξαγριωμένων, από την Ελληνική Επανάσταση, τουρκικών ορδών». (Χ. Στασινόπουλου: «Λεξικό της Ελληνικής Επαναστά­σεως του 1821» τόμος Β' σελ. 64). Και μετά την μικρασιατική καταστροφή η συμπεριφο­ρά των εβραίων υπήρξε πραγματικά εβραϊκή.

Ο Αντώ­νιος Πισσάνος στο βιβλίο του «Αιχμάλωτοι του Κεμάλ» (για περισσότερα εις Δ. Καψάλαν σελ. 48) γράφει τα εξής συγκλονιστικά: «...Με τους Τούρκους συμπράττουν και οι Εβραίοι οι οποίοι απελάμβανον πάσης προστασίας και υπο­στηρίξεως εκ μέρους της Ελληνικής Διοικήσεως.


Καθισμένοι εις τα καφενεία, εχλεύαζον τους Έλ­ληνες, τους κτυπούσαν, τους παρέδιδαν εις τους σφα­γείς. Και όταν διήρχοντο τα τάγματα των αιχμαλώ­των, έρριχναν γυαλιά στους δρόμους, δια να σχίζωνται τα γυμνά των πόδια και να υποφέρουν περισσότε­ρο τα θύματα της Κεμαλικής θηριωδίας. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην Σμύρνη, πολλοί Εβραίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Εις τα α­στυνομικά τμήματα υπήρχαν προδόται Εβραίοι. Εις τον σταθμόν των διαβατηρίων αυτοί έκαμαν τον έλεγχον. Εις την αποβάθρα επίσης. Αυτοί υπέσχοντο εις τους Έλληνες ότι θα τους έσωζαν, δια να πάρουν χρήματα και δια να τους παραδώσουν ύστερα ευκολώτερα εις τους σφαγείς των. Δεν υπήρξε ευκαιρία που να μην την εξεμεταλλεύθησαν εις βάρος των Ελλήνων. Ειργάσθησαν σαν τα φίδια. Η Ελληνι­κή Διοίκησις τους εζέσταινε, τους επροστάτευε και αυτοί σήμερον έγιναν όργανα καταστροφής δια τους Έλληνας. Τουλάχιστον θα γίνουν αυτά μαθήματα εις τους Κυβερνήτας μας; θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα αμύνης και προνοίας;
Αυτοί οι οποίοι υπεστηρίζοντο από τον άθλιον Στεργιάδην και είχαν τόσα προνόμια, αυτοί, λέγω, συμ­μαχούσαν σήμερα με τους Τούρκους.
Εις την συνοικίαν Μπας-Οτουράκ απ’ όπου διερχόμεθα οι Εβραίοι ειρωνεύονται με την γνωστήν προφοράν των Ζήτω Βενιζέλος... Ζήτω Κωνσταντίνος... Και ένας άλλος φωνάζει εις άπταιστον Ελληνικήν: «Εμπρός με τον στέφανον της δόξης προς την Αγιά Σοφιά!». Εν τω μεταξύ οι υποκόπανοι των στρατιωτών ανεβοκατεβαίνουν εις τα πλευρά των Ελλήνων αιχμαλώτων, ενώ οι πολίται Εβραίοι και Τούρκοι... χειροκροτούν».


Η εβραική "χανουκά" είναι το υπερμίσος των εβραίων για τους Έλληνες
Βεβαίως θα γράψω για την εβρα'ι'κή Χανούκα (hanukkah)...Η εβρα'ι'κή "χανούκα" είναι η Μέγιστη εορτή των εβραίων, γιορτάζεται για μία ολόκληρη εβδομάδα και αναφέρεται στην νίκη των εβραίων μακαβαίων εναντίων των ΕΛΛΗΝΩΝ που ζούσαν στην περιοχή της Συρίας...
Η λέξη μακαμπί είναι μια ακροστιχίδα που δημιουργήθηκε από τα πρώτα γράμματα των Εβραϊκών λέξεων Μι Καμοχά ΜΠα’ελίμ Αδονάι που σημαίνει «Ποιος ανάμεσα στους ισχυρούς είναι σαν Εσένα, Ω Θ-έ;». Σύμφωνα με μία θεωρία, «μακαμπί» ήταν η πολεμική ιαχή των Εβραίων πατριωτών που αντιστάθηκαν στους Ελληνοσύριους, το 165 ΠΚΕ. Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, μακαμπί είναι η Εβραϊκή λέξη για το «σφυρί» που προέρχεται από τη λέξη μακάβ. Ο Γεουντά, ο ηγέτης της εξέγερσης κατά των Ελληνοσυρίων, πήρε το όνομα Μακαμπί, λόγω της μεγάλης του δύναμης.
Κατά την διάρκεια της εβραικής χανούκα εκφράζεται απύθμενο υπερμίσος και υπέρβρισιές εναντίων των Ελλήνων!!! Κάποιοι υπνωτισμένοι από τα εβραιοελεγχόμενα Μ.Μ.Ε.(Τηλεόραση και εβραική προπαγάνδα 'ολοκαυτώματος') "Ελληνες" Βουλευτές πάνε να την γιορτάσουνε ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ την χανούκα με τους εβραίους...


Σχετική βιβλιογραφία στο βιβλίο "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ" του Παναγιώτη Τραίάνου,2008, τηλ αγορας του 210-7280932

Ο διεθνής Σιωνισμός και οι υπηρέτες του

Ο διεθνής Σιωνισμός και οι υπηρέτες του...Ο αρχιερέας του σιωνισμού, Moses Hess, μαζί με τους Syrkin, Borochow και άλλους, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του σοσιαλισμού στην Ευρώπη!

«Θα σχηματίσουμε εκεί κάτω (στην Παλαιστίνη) ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού τείχους απέναντι στην Ασία, την πρωτοπορία του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα». Teodor Hertzl (Benjamin Zeep), θεμελιωτής του πολιτικού σιωνισμού, Το Εβραϊκό Κράτος, 1897. «[…] Να σφάξετε όλα τα αρσενικά με τα μαχαίρια σας και τις γυναίκες και τα βρέφη και τα κτήνη και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη (τους) να λάβετε ως λάφυρα […] Τις πόλεις των λαών αυτών, που ο Κύριος Ο Θεός σας έδωσε ως κληρονομιά, να μην αφήσετε ζωντανό ο,τιδήποτε αναπνέει αλλά να τους εξολοθρεύσετε όλους κατά κράτος, τους Χετταίους και τους Αμορραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους, όπως σας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας, για να μην σας διδάξουν να κάνετε τις ίδιες βδελυρές πράξεις που έκαμαν αυτοί στους θεούς τους, και αμαρτήσετε στον Κύριο τον Θεό σας». ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 20: 10–18.

Έτσι, ωμά και απροσχημάτιστα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μεγάλες σφαγές των λαών της Χαναάν από τον «περιούσιο λαό», δηλαδή τις φυλές των Ιουδαίων που εισέβαλαν στα εδάφη της Παλαιστίνης. Τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια μετά, τα «τέκνα του Αβραάμ και του Ισαάκ» υποστηριζόμενα από το σύνολο της παγκόσμιας κυριαρχίας απλώς ακολουθούν τις παραινέσεις των ιερών κειμένων του Ιουδαϊσμού απέναντι στους αλλόφυλους, για ένα φυλετικά «καθαρό» εβραϊκό κράτος από τον Ιορδάνη ως την Μεσόγειο.
Τα «ιερά» τους κείμενα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «επειδή συ είσαι λαός άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου· σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου διά να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παρά πάντας τους λαούς τους επί του προσώπου της γης». (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ: Ζ, 1–6)
Αλλά και:
«Οι κάτοικοι του κόσμου διαιρούνται μεταξύ του Ισραήλ και των υπόλοιπων λαών. Το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός…». Ραβίνος Κοέν, Ταλμούδ, εκδ. Payot, 1986. Ούτε στις προθέσεις μας είναι αλλά και ούτε μπορεί να εξαντληθεί σ’ ένα μόνον άρθρο, η τεχνική της Κυριαρχίας για την εξαπάτηση και τον αποπροσανατολισμό των κοινωνιών με ποικίλα ιδεολογικά σκιάχτρα και προσχήματα, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τα, γενοκτονικού χαρακτήρα, σχέδιά τους κατά πολυπληθών ομάδων ανυπότακτων ανθρώπων. Μυθοπλασίες, μπαμπούλες και σαθρά άλλοθι, σε συνδυασμό με μανιχαϊστικού τύπου διλήμματα «ή μαζί μας ή εναντίον μας», μπορεί να αποκοιμίζουν ακόμα αρκετές ναρκωμένες συνειδήσεις και να τρομάζουν τα παιδιά αλλά είναι πλέον φανερό ότι δεν μπορεί να ξεγελιούνται πολλοί για πάντα. Και ως γνωστόν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Κάθε φορά που το εβραϊκό κράτος εγκαταλείπει τα προσχήματα και προχωρά σε γενοκτονική σφαγή κατά των Παλαιστινίων, ισοπεδώνοντας τα σπίτια τους και βομβαρδίζοντας τα σχολεία τους όταν σχολούν τα παιδιά, ένας παράξενος θίασος αναλαμβάνει δράση…
Ισραηλιτικά «συμβούλια», επιτροπές για την καταπολέμηση του «ρατσισμού», παρατηρητήρια για τα «ανθρώπινα δικαιώματα», «ανεξάρτητοι» οργανισμοί και ΜΚΟ αλλά και ομάδες «αντιφασιστών» και «αυτόνομων», έρχονται για να δώσουν το απαραίτητο (αριστερό) άλλοθι στον θύτη με την επίκληση του λεγόμενου αντισημιτισμού. Ασφαλώς υπό το άγρυπνο όμμα των κατά τόπους ισραηλινών πρεσβειών και των παραρτημάτων τους. Δεν υπάρχει σφαγή Παλαιστινίων από τον σιωνιστικό ζυγό που να μην συνοδεύεται από πλημμυρίδα περισπούδαστων αναλύσεων, στις οποίες προσεκτικά διυλίζεται ο «αντισημιτικός» κώνωπας και ζυγίζεται το ξύγκι από την μύγα, που θα κάνει το θανάσιμο λάθος να περάσει την ώρα της σφαγής κοντά σε κάποια εβραϊκή συναγωγή.
Όλος αυτός ο θεσμός δεν αποτελεί παρά το ορατό κομμάτι ενός καλολαδωμένου μηχανισμού προπαγάνδας και επιβολής με απεριόριστο χρήμα και πολιτική ισχύ που τα γρανάζια του λειτουργούν με ακρίβεια ρολογιού. Οργανώνει συλλαλητήρια υπέρ των φονιάδων, συκοφαντεί, προγράφει τους αντιπάλους (όσους δεν δολοφονήσει) με πληρωμένες καταχωρήσεις στον Τύπο και συντάσσει «Μαύρες Βίβλους», ζητά λογοκριτική παρέμβαση των κυβερνήσεων σε όποια χώρα διαπιστώνει «αντισημιτικές» ενέργειες ή απόψεις και την ποινική δίωξη όσων στρέφονται ενάντια στα ισραηλινά συμφέροντα ή αρνούνται να αναγνωρίσουν το ολοκαύτωμα των εβραίων από τους Ναζί. Γιατί ένα από τα επιτεύγματα του «νομικού πολιτισμού» των «δυτικού τύπου» καθεστώτων είναι η ποινικοποίηση της άρνησης του ολοκαυτώματος των εβραίων από τους ναζί. Αλλά ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν κρούσματα «αντισημιτισμού» θα πρέπει να επινοηθούν καταλλήλως, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αρκετά ντοκουμέντα, θα κατασκευαστούν. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τις «αποκαλύψεις» ότι ραβίνοι έστελναν απειλητικές επιστολές στους …εαυτούς τους για να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα καταδίκης του «αντισημιτισμού»
Είναι οι ίδιοι απολογητές των «ανθρωπιστικών» βομβαρδισμών κατά της Σερβίας, οι υποστηρικτές των εισβολών στο Ιράκ, τη Σομαλία και το Αφγανιστάν, οι σπόνσορες των κρατών τύπου Κοσσόβου, αυτοί που σπεύδουν να διαγνώσουν το εξ ίσου επικίνδυνο σύμπτωμα του «αντιαμερικανισμού» σε όσους εξεγείρονται με την κρατική βαρβαρότητα. Καθωσπρέπει πένες που στάζουν αίμα.

Αλλά τι είναι ο «αντισημιτισμός»;
Αν ανοίξουμε οποιοδήποτε λεξικό, θα δούμε ότι είναι «η προκατάληψη ή η εχθρότητα ενάντια στους Εβραίους» Είναι όμως οι εβραίοι οι μόνοι Σημίτες; Και οι σημερινοί έποικοι, εισβολείς και σφετεριστές της Παλαιστίνης έχουν καμία σχέση με τις βιβλικές δώδεκα φυλές του Ισραήλ;
Στο δέκατο κεφάλαιο της Γένεσης, ο Νώε μοιράζει τον γνωστό τότε κόσμο (ως ο μόνος που επέζησε του Κατακλυσμού) στους τρεις γιούς του, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Έκτοτε οι απόγονοι του Σημ, (ο μόνος που ευλογήθηκε από τον Νώε) κατοικούν στην Μεσοποταμία και Αραβία και εν γένει την Ανατολή (10:30). Ο Νώε καταράστηκε τον Χαμ (που ένιωσε κάπως περίεργα όταν είδε τον πατέρα του γυμνό!) «Και ο Νώε είπε: Κατηραμένος θα είναι ο Χαμ. Χειρότερος από δούλος θα είναι στους αδελφούς του».


Και πρόσθεσε:
«Ευλογημένος να είναι ο Γιαχβέ, ο Θεός του Σημ! Και ο Χαμ να είναι δούλος του». (εδ.24–27). Οι απόγονοι του Χαμ μετοίκησαν στην Αφρική και στην ΝΑ Ασία ενώ οι απόγονοι του Ιάφεθ στα νησιά της Μεσογείου. Εξ άλλου η κοινή —σημιτική— καταγωγή Αράβων, Συρίων, Βερβερίνων, των αρχαίων εβραίων και άλλων δεν αμφισβητείται από κανέναν.
Άρα, η καθιερωμένη ερμηνεία του όρου «αντισημιτισμός» όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι μια αρλούμπα αλλά μονοπωλεί εκ του πονηρού το «πατρογονικό» δικαίωμα των «απογόνων του Αβραάμ και του Δαυίδ» σε μια περιοχή που ποτέ δεν τους άνηκε.
Οι εβραϊκές κοινότητες της διασποράς δεμένες με τεκτονικού τύπου συντεχνιακές σχέσεις, με την ρητή απαγόρευση των επιγαμιών, η ενασχόληση με επαγγέλματα μεταπρατικού τύπου όπως το εμπόριο (λόγω των απαγορεύσεων κατοχής γης), και ιδίως το απεχθές «επάγγελμα» της τοκογλυφίας από μερίδα τους, τροφοδότησαν μύθους και παραδόσεις, αλλά και πολλά λαϊκά αντιεβραϊκά ξεσπάσματα. Ως ένα σημείο, ελεγχόμενα και καθοδηγούμενα από τους εθνικούς σχηματισμούς εξουσίας που έβλεπαν ότι υπονομευόταν η ισχύς τους από το πρώτο, παγκόσμιας εμβέλειας, λόμπυ, και αξιοποίησαν την γενική αντιπάθεια προς την μεταπρατική εβραϊκή κάστα. Οι διωγμοί και οι δημεύσεις των περιουσιών επιφανών, και μη, εβραίων, σε όλη την Ευρώπη, από τον μεσαίωνα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του σαράντα, εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο την «νεκρανάσταση» του «βασιλείου του Δαυίδ» στα «πατρογονικά» εδάφη.
Αν η κατασκευή ενός κράτους προϋπέθετε ιστορικά μια συμπαγή «εθνότητα», κοινή «γλώσσα» και «καταγωγή» (με εξαίρεση τα αποικιο–κρατικά μορφώματα), στην περίπτωση του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ όλα αυτά έπρεπε να κατασκευαστούν από την αρχή. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο για την παγκόσμια κυριαρχία που αναζητούσε απεγνωσμένα έναν τρόπο για να υποτάξει τον ατίθασο Αραβικό πληθυσμό μιας στρατηγικής σημασίας περιοχής που γειτνιάζει με περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο αλλά και νερό. Η γεωπολιτική σημασία της περιοχής ανά τους αιώνες εξηγεί το γιατί μια κραταιά αυτοκρατορία της εποχής εκείνης, –όπως η Ρωμαϊκή, σπατάλησε ένα σημαντικό δυναμικό της προκειμένου να κρατήσει στον έλεγχό της αυτή την περιοχή.
Μια σειρά από κατασκευασμένους ιουδαιοχριστιανικούς μύθους, θραύσματα προφητειών και «αποκαλύψεων» από την Βίβλο μαζί με την ανεξάντλητη υπομονή των προπαγανδιστών της επιστροφής στη Σιών (αυτό το όνομα έδωσαν στην Παλαιστίνη Εβραίοι της διασποράς, όνομα που είχε ένας λόφος της Ιερουσαλήμ) μετά από είκοσι αιώνες έφερε τελικά το «επιθυμητό» αποτέλεσμα. Ένα «εβραϊκό» κρατικό μόρφωμα στα εδάφη των Αράβων που διαρκώς καταβροχθίζει τους γείτονες και τη γη τους.
Είχαν προηγηθεί αμέτρητες εθνοκαθάρσεις του αραβικού πληθυσμού από τους βρετανούς επικυρίαρχους της Παλαιστίνης και τους ένοπλους σιωνιστές τρομοκράτες της «Χαγκάνα». Δεν είναι τυχαίο ότι η αγγλική λέξη «philistine» (εκ του Φιλισταίος) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον «ακαλλιέργητο», τον «βάρβαρο».
Στα 61 χρόνια ζωής του, το ισραηλινό κράτος έχει καταλάβει το 85% των εδαφών της Παλαιστίνης, εξοντώνοντας και εξορίζοντας εκατομμύρια άραβες με τις ευλογίες των Μεγάλων Δυνάμεων.
Μια συνεργασία που αναβαθμίστηκε πολλαπλώς μετα την 11η Σεπτεμβρίου και τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Ένα κράτος «μη βιώσιμο» οικονομικά που όμως διαθέτει μία στρατιωτική μηχανή πολλαπλάσιας ισχύος από αυτή ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών και που ο πληθυσμός του εξασκείται συνεχώς σε στρατιωτικά γυμνάσια. Ένα από τα σημαντικότερα φυτώρια υψηλής τεχνολογίας και αντι–«τρομοκρατικής» τεχνογνωσίας, στην υπηρεσία των αστυνομιών και των στρατών του συνασπισμού της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας.
Δεν υπάρχει κανείς αξιωματούχος καριέρας που να στελέχωσε κρατική κατασταλτική υπηρεσία και να μην εκπαιδεύτηκε στο Ισραήλ, σε κάποιο από τα πάμπολλα μυστικά στρατόπεδα του. Ο Γολιάθ φορά, αυτή τη φορά, το άστρο του Δαυίδ…
Ακόμα και τις πρόσφατες ανακαλύψεις της βιολογίας με την αποκρυπτογράφηση του DNA χρησιμοποιεί το Ισραηλινό κράτος σε όσους ισχυρίζονται ότι είναι εβραίοι αλλά δεν έχουν τα …απαραίτητα έγγραφα, που να αποδεικνύουν ότι το γενεαλογικό δέντρο τους προέρχεται από τον Αβραάμ. Μόνο οι πιστοποιημένοι «απόγονοι του Αβραάμ» δικαιούνται ισραηλινό διαβατήριο, προνόμια και επιδοτήσεις. Στην «μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής», μόνον οι «καθαροί» είναι πρώτης κατηγορίας πολίτες.
Δεν υπάρχουν όμως στην Ευρώπη και αλλού, «ναζιστικού τύπου» αντι–εβραϊκές εκδηλώσεις; Ασφαλώς ναι. Μόνο που ένας λαϊκός, πεζοδρομιακός «νεοναζισμός» των σκίνχεντς, όταν είναι περιθωριακός και ελεγχόμενος από τα καθωσπρέπει κόμματα του κοινοβουλίου όχι μόνο δεν βλάπτει τα κυριαρχικά συμφέροντα, αλλά παρέχει το καλύτερο άλλοθι για την «διασφάλιση της δημοκρατικής ομαλότητας» από τις «υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις». Ας είναι «αντισημίτες» όσο θέλουν λοιπόν. Οι πολιτικοί πάτρωνές τους είναι «πολιτικώς ορθοί» και στρατευμένοι στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία.


Και ισλαμοφάγοι, όπου χρειάζεται!
Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται οι Ισραηλινοί όταν κατηγορούν αρκετοί τον σιωνισμό τους ως «ακροδεξιό». Άλλωστε το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας έδωσε όλα τα προσχήματα για την εδραίωση του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη. Οι σύγχρονοι ναζί του εβραϊκού κράτους υψώνουν χαρούμενοι τα γεμάτα με το αίμα των Παλαιστινίων ποτήρια τους. «Πρόζιτ», δηλώνει σηκώνοντας το δικό της και η Τζίπι Λίβνι. Άλλωστε ποιος θυμάται το ολοκαύτωμα; Πάνω στα ταλαιπωρημένα σώματα των εβραίων του Ολοκαυτώματος κτίστηκε το κράτος των σύγχρονων ολοκαυτωμάτων. Τα επιχρίσματα και οι επικλήσεις σε «ιδεώδη» δεν μπορούν να αποκρύψουν την ουσία του κρατισμού και του σιωνισμού.
Άλλωστε, ο αρχιερέας του σιωνισμού, Moses Hess, μαζί με τους Syrkin, Borochow και άλλους, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του σοσιαλισμού στην Ευρώπη. Το νεοσύστατο ισραηλινό κράτος βασίστηκε στον σοσιαλιστικό κοινοβιακό τρόπο ζωής και παραγωγής των «κιμπούτζ» χωρίς να βλάπτονται καθόλου οι ρατσιστικές και γενοκτονικές πρακτικές του έναντι των Αράβων, και το βασικότερο, χωρίς να βλάπτονται οι σχέσεις του με τα σοσιαλιστικά καθεστώτα και τα κομμουνιστικά κόμματα.
Το αντίθετο μάλιστα. Η αλληλεγγύη προς το Ισραήλ ήταν ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της αριστεράς. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στο θέμα των μαζικών εξοντώσεων, των πογκρόμ και των στρατοπέδων συγκέντρωσης ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και το Ισραήλ ήταν κάτι παραπάνω από γόνιμη. Αλλά και η ισραηλινή κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αγνωμοσύνη έδειξε προς τις ανερχόμενες κομμουνιστικές δικτατορίες, όπου αυτές προέκυψαν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τις χώρες της μέσης ανατολής, το Τελ Αβίβ αναγνώρισε πρώτο, το μαοϊκό καθεστώς του Πεκίνου, το 1949.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η πιο αποκρουστική και αντιανθρώπινη πλευρά της κρατικής κτηνωδίας βρίσκει τόσους πρόθυμους συνεργάτες, τόσους σπόνσορες, τόσους απολογητές και ακόμα χειρότερα, τόσους «χρήσιμους ηλίθιους». Η τελευταία πράξη γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων δεν είναι παρά μια σπασμωδική κίνηση του πληγωμένου Κτήνους που καταλαβαίνει ότι το τέλος του πλησιάζει. Η ακατάβλητη θέληση των ανθρώπων για ελευθερία αποδεικνύεται πιο δυνατή από τις σιδηρόφρακτες στρατιές των κατακτητών, ικανή να σαρώσει κάθε κρατικό μηχανισμό, όχι μόνο στην Μέση Ανατολή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 


πηγη  ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!!!

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΛΕΕΙ:

«Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ, ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!»

- ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΛΕΕΙ:

«ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ... ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!!»

-ΕΝΑΣ ΡΩΣΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΕΕΙ:

«ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ, ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΤΗ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!»

-ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ :

«ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ, ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ !!
ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΡΑΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΔΙΑ, ΤΟΝ ΒΑΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ......

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!!!

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης