Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Κλεμένες ιδέες απο αρχαία Ελληνικά κείμενα


Ξαφνικά κάποια μέρα ο τύπος μας πληροφορεί “και καλά” οτι κάτι μεγάλο έγινε για την ανθρωπότητα. Η μεγαλύτερη 
πιθανότητα είναι μια απλή εφαρμογή σε κάτι που αναφέρει κάποιο αρχαίο Ελληνικό κείμενο και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα.
Ας ξεκινήσουμε με τον Κρατύλο του Πλάτωνα που στον στίχο 332c γίνεται ο παρακάτω διάλογος μεταξύ Σωκράτη και Κρατύλου στον οποίο είναι παρόν και ο Ερμογένης και έχει θέμα το πώς και ποιοι έθεσαν τα ονόματα.

Σωκράτης

ἀ̂ρ’ ἂν δύο πράγματα είη τοιάδε, οἱ̂ον Κρατύλος καὶ Κρατύλου εἰκών, ει τις θεω̂ν μὴ μόνον τὸ σὸν χρω̂μα καὶ σχη̂μα ἀπεικάσειεν ὥ σπερ οἱ ζωγράφοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς πάντα τοιαυ̂τα ποιήσειεν οἱ̂άπερ τὰ σά, καὶ μαλακότητας καὶ θερμότητας τὰς αὐτὰς ἀποδοίη, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν οιαπερ ἡ παρὰ σοὶ ἐνθείη αὐτοι̂ς, καὶ ἑνὶ λόγῳ πάντα ἅ περ σὺ ἔχεις, τοιαυ̂τα ἕτερα καταστήσειεν πλησίον σου; πότερον Κρατύλος ἂ ν καὶ εἰκὼν Κρατύλου τότ’ ειη τὸ τοιου̂τον, ἢ δύο Κρατύλοι;
Κρατύλος
δύο ἔ μοιγε δοκου̂σιν, ὠ̂ Σώκρατες, Κρατύλοι.

Σωκράτης
Παραδείγματος χάριν ο Κρατύλος και η προσωπογραφία του Κρατύλου αν φυσικά κάποιος από τους θεούς ήθελε να απεικονίσει σ αυτήν όχι μόνο το πρόσωπο όπως οι ζωγράφοι δηλαδή το χρώμα και το σχήμα σου αλλά να έβαζε και τα εσωτερικά τέτοια όπως είναι ακριβώς και τα δικά σου να τοποθετούσε τις ίδιες μαλακότητες και θερμότητες και να εμφυσούσε μέσα σε τούτα κίνηση ψυχή και σκέψη όπως ακριβώς είναι η δική σου και λόγο ακριβώς σαν τον δικό σου και το τοποθετούσε κοντά σου .
Τι θα είχαμε τότε τον Κρατύλο και την προσωπογραφία του ή δυο Κρατύλους;
Κρατύλος
- Μου φαίνεται Σωκράτη πως δυο Κρατύλους
Μετάφραση Βασ. Κριτσέλη.

Αν ο Σωκράτης δεν παρουσιάζει στον Κρατύλο την κλωνοποίηση του τότε ας μου πει κάποιος το τι εννοεί ο πιο σοφός άνθρωπος όλων των εποχών.
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011
Κλεμένες ιδέες απο αρχαία Ελληνικά κείμενα.
Ξαφνικά κάποια μέρα ο τύπος μας πληροφορεί “και καλά” οτι κάτι μεγάλο έγινε για την ανθρωπότητα. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι μια απλή εφαρμογή σε κάτι που αναφέρει κάποιο αρχαίο Ελληνικό κείμενο και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα.
Ας ξεκινήσουμε με τον Κρατύλο του Πλάτωνα που στον στίχο 332c γίνεται ο παρακάτω διάλογος μεταξύ Σωκράτη και Κρατύλου στον οποίο είναι παρόν και ο Ερμογένης και έχει θέμα το πώς και ποιοι έθεσαν τα ονόματα.
Σωκράτης
ἀ̂ρ’ ἂν δύο πράγματα είη τοιάδε, οἱ̂ον Κρατύλος καὶ Κρατύλου εἰκών, ει τις θεω̂ν μὴ μόνον τὸ σὸν χρω̂μα καὶ σχη̂μα ἀπεικάσειεν ὥ σπερ οἱ ζωγράφοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς πάντα τοιαυ̂τα ποιήσειεν οἱ̂άπερ τὰ σά, καὶ μαλακότητας καὶ θερμότητας τὰς αὐτὰς ἀποδοίη, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν οιαπερ ἡ παρὰ σοὶ ἐνθείη αὐτοι̂ς, καὶ ἑνὶ λόγῳ πάντα ἅ περ σὺ ἔχεις, τοιαυ̂τα ἕτερα καταστήσειεν πλησίον σου; πότερον Κρατύλος ἂ ν καὶ εἰκὼν Κρατύλου τότ’ ειη τὸ τοιου̂τον, ἢ δύο Κρατύλοι;
Κρατύλος
δύο ἔ μοιγε δοκου̂σιν, ὠ̂ Σώκρατες, Κρατύλοι.
Σωκράτης
Παραδείγματος χάριν ο Κρατύλος και η προσωπογραφία του Κρατύλου αν φυσικά κάποιος από τους θεούς ήθελε να απεικονίσει σ αυτήν όχι μόνο το πρόσωπο όπως οι ζωγράφοι δηλαδή το χρώμα και το σχήμα σου αλλά να έβαζε και τα εσωτερικά τέτοια όπως είναι ακριβώς και τα δικά σου να τοποθετούσε τις ίδιες μαλακότητες και θερμότητες και να εμφυσούσε μέσα σε τούτα κίνηση ψυχή και σκέψη όπως ακριβώς είναι η δική σου και λόγο ακριβώς σαν τον δικό σου και το τοποθετούσε κοντά σου .
Τι θα είχαμε τότε τον Κρατύλο και την προσωπογραφία του ή δυο Κρατύλους;
Κρατύλος
- Μου φαίνεται Σωκράτη πως δυο Κρατύλους
Μετάφραση Βασ. Κριτσέλη.

Αν ο Σωκράτης δεν παρουσιάζει στον Κρατύλο την κλωνοποίηση του τότε ας μου πει κάποιος το τι εννοεί ο πιο σοφός άνθρωπος όλων των εποχών.
- Τα πάντα ρει
- Όλα είναι ρευστά όλα μεταβάλλονται
Η γνωστή φράση του Ηράκλειτου αν δεν είναι αυτή η αρχή της θεωρίας της σχετικότητας τότε ποια είναι του γνωστού «σοφού» των νεοτέρων χρόνων που όλα είναι σχετικά εκτός από τον «δικό» του νόμο έτσι τον και τους βόλευε έτσι είπε και μας το πέρασαν μια χαρά .
Η κατασκευή “ρομπότ” είναι δική τους εφεύρεση, το πρώτο ρομπότ που αναφέρεται είναι ο Τάλως ο χάλκινος γίγαντας που προστάτευε την Κρήτη την οποία περιέτρεχε τρεις φορές την ημέρα και έκαιγε πάνω στο σώμα του όποιος χωρίς άδεια αποβιβαζόταν στις ακτές τις Κρήτης τον είχε κατασκευάσει ο Θεός Ήφαιστος και τον κατέστρεψε ο Ιάσων όταν επέστρεψε από την Κολχίδα και έφτασε στην Κρήτη με την βοήθεια της Μήδειας αφαιρώντας το καρφί που έκλεινε τη μοναδική του φλέβα που κυκλοφορούσε ο Ιχώρ που διαπέρναγε όλο του το σώμα (ίσως να ήταν η καύσιμη ύλη του) και έτσι πέθανε.
Φτιάχνουν αεροπλάνα και διαστημόπλοια όλοι ξέρουμε από την Ελληνική μυθολογία ότι οι πρώτοι που πέταξαν με κάποιες αυτοσχέδιες πτητικές μηχανές ήταν ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος.
Τι συμβούλεψε ο Δαίδαλος τον γιό του να μη πετάει πολύ ψηλά κι αυτός τον παράκουσε και έλειωσε το κερί το οποίο στήριζε τα φτερά του πόσο δυνατό ήταν το κερί και πόσο πιο ψηλά πέταξε ο Ίκαρος ώστε να υπάρχει τέτοια διαφορά θερμοκρασίας ώστε να λειώσει το κερί;
Όταν οι σημερινοί ίκαροι δεν θέλουν να τους πιάσει το ραντάρ τι κάνουν απλά πετούν χαμηλά για να τους καλύπτει από τα ραδιοκύματα η διαμόρφωση του εδάφους.
Ίσως κάτι τέτοιο να έγινε και τότε και ο Ίκαρος επειδή ενθουσιάστηκε και πέταξε πιο ψηλά τον εντόπισαν.
Όσο για τα διαστημόπλοια η Αργώ έπλεε υπέρ της αφρισμένης θάλασσας και τα πλοία των Φαιάκων ήταν μάλλον ιπτάμενα.
Είπε ο Αλκίνοος ο βασιλιάς των Φαιάκων στον Οδυσσέα: ξένε πες μας την Γή σου, τον δήμο και την πόλη σου για το βάλουνε τα πλοία μας στο νου τους και να σε πάνε στον προορισμό σου.
Γιατί τα πλοία μας δεν έχουν καπετάνιο ούτε κάποιο πηδάλιο και γνωρίζουν νήματα και σκέψεις ανδρών.
Γνωρίζουν όλους τους εύφορους αγρούς και τις πόλεις των ανθρώπων και διασχίζουν τα βάθη της θάλασσας καλυμμένες με αέρα και νεφέλη και δεν υπάρχει φόβος αυτά να χαλάσουν ή να χαθούν. (Οδύσσεια Θ ραψωδία στίχοι 555-564).
Ακόμη και ποδόσφαιρο έπαιζαν οι Φαίακες.
Ο Ομηρος αναφέρει ένα παιχνίδι με μια σφαίρα την οποία λάκτιζαν έτσι ώστε να μη ακουμπάει στο έδαφος.
Ανακάλυψαν ότι το πλανητικό σύστημα είναι ηλιοκεντρικό σύστημα και όχι γεωκεντρικό δήθεν όπως νόμιζαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
images+%25286%2529.jpgΌμως ο Θαλής ο Μιλήσιος ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδος και μάλιστα ο σοφότερος όλων (αναγνωρίστηκε από τους έξι υπόλοιπους σοφούς με τον χρυσό τρίποδα που έπιασαν στα δίκτυα τους οι ψαράδες από την Μυτιλήνη και έγραφε επάνω του να δοθεί στον σοφότερο των Ελλήνων και αυτοί τον έδωσαν στον Θαλή αυτός θεωρώντας ότι υπάρχει κάποιος σοφότερος από τον εαυτό του τον έστειλε σ αυτόν και περνώντας από χέρι σε χέρι από όλους τους σοφούς κατέληξε και πάλι στα χέρια του Θαλή και τότε είπε ότι σοφός είναι μόνο ο θεός Απόλλων και τον αφιέρωσε στους Δελφούς) μπήκε στο πάνθεον των σοφών της αρχαιότητας γιατί μια εβδομάδα πριν προέβλεψε με ακρίβεια δευτερολέπτων μια ολική έκλειψη ηλίου.
%25CE%2598A%25CE%259B%25CE%2597%25CE%25A3.jpgΠως την προέβλεψε αν δεν ήξερε την θέση του ηλίου και τις κινήσεις των πλανητών ποιους πάνε να κοροϊδέψουν;
Μήπως ο ίδιος δεν ανακάλυψε το φαινόμενο του ηλεκτρισμού(στατικό) όταν το κομπολόι του που ήταν από ήλεκτρο (κεχριμπάρι) όταν το έτριβε στο μάλλινο χιτώνα του αποκτούσε την ιδιότητα να ελκύει τρίχες και άλλα μικροαντικείμενα και από το ήλεκτρο το ονόμασε ηλεκτρισμό.Νομίζω ότι μας φτάνουν αυτά τα παραδείγματα γιατί για να τα αναφέρουμε όλα θα χρειαστούμε τόμους ολόκληρους άστε που δεν θα μείνει και τίποτα το δικό τους γιατί όποια πέτρα και σηκώσουμε από κάτω γράφει με μεγάλα γράμματα ΕΛΛΑΔΑ.Αριστογείτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης