Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

FREMM: Μια φρεγάτα "κτισμένη" από το Π.Ν. για την Ανατολική Μεσόγειο


ImageH ναυπήγηση των νέων φρεγατών FREMM για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, παρά την οικονομική καταστροφή της χώρας, εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και διαπιστώθηκε ότι στην κρίση του Σεπτεμβρίου δεν υπήρχαν σκάφη ικανά να επιχειρήσουν "πειστικά" για τον αντίπαλο στην Ανατολική Μεσόγειο, 


αυτή η δυναμιμή ανανεώθηκε αισθητά.
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα 2010-2020 προβλέπει κονδύλια 2,2 δισ. ευρώ για τη ναυπήγηση 3 Φρεγατών (Φ/Γ) με διευρυμένες δυνατότητες Διοίκησης και Ελέχγου (C2) και Άμυνας Περιοχής (Area Defense), ενώ το προηγούμενο ΕΜΠΑΕ αναφερόταν σε 6 σκάφη, τα οποία πιθανότατα θα είναι και ο τελικός αριθμός.
H χρηματοδότηση ούτως ή άλλως υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε το 2009 και στο ΕΜΠΑΕ 2006-2010 προβλέπονταν κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ ενώ στο ΕΜΠΑΕ 2011-2015 το κονδύλι έφθανε τα 1,7 δισ. ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2008 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την έναρξη διαπραγματεύσεων σε διακρατικό επίπεδο με τη γαλλική κυβέρνηση με αντικείμενο την απόκτηση από την DCNS 4+2 σκαφών FREMM (Frégates Européennes Multi-Missions) για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης.
Οι προδιαγραφές του ΠΝ περιγράφουν ένα σκάφος μεγάλου εκτοπίσματος 6.000 τόνων με υψηλή διαθεσιμότητα, εναλλαξιμότητα και επιβιωσιμότητα που έχει τη δυνατότητα εντοπισμού αεροσκαφών σε εμβέλεια 200 χλμ., βλημάτων σε εμβέλεια 20 χλμ. ή αεροσκαφών με χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας -χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένη διατομή ραντάρ- σε εμβέλεια 70 χλμ. Θα πρέπει να παρέχει αυτόματη διαχείριση 150 στόχων και αντιμετώπιση απειλών σε εμβέλεια μεγαλύτερη των 90 χλμ. με 12 βλήματα στον αέρα που θα βάλουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Προβλέπεται επίσης η χρήση βλημάτων άμυνας σημείου με εμβέλεια 18 χλμ.
Το σκάφος θα πρέπει να διαθέτει VLS εκτοξευτή με 32 θέσεις εκτόξευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 24 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βλήματα «άμυνας περιοχής» ή ισάριθμα βλήματα «άμυνας σημείου». «άμυνας σημείου».
Επιπλέον προσδιορίζει την ύπαρξη των οκτώ υπόλοιπων θέσεων εκτόξευσης για «οκτώ Κ/Β τύπου cruise» χωρίς να προσδιορίζει άλλα χαρακτηριστικά, «φωτογραφίζοντας» ωστόσο τα βλήματα Scalp Naval. Η προδιαγραφή περιγράφει και άλλα «αυτονόητα στοιχεία» (βλήματα επιφανείας-επιφανείας με εμβέλεια 110 χλμ., ζεύξεις Link 11/22/16, Ε/Π μεγέθους S-70B κ.α.) που δεν χρήζουν αξιολόγησης στο παρόν άρθρο.
Η προδιαγραφή δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για το συγκρότημα των αισθητήρων (π.χ. ύπαρξη ραντάρ Volume Search Radar-VSR) και αγνοεί πλήρως την απειλή από TBM. Η ελάχιστη εμβέλεια εντοπισμού για «αεροσκάφη» περιορίζεται στα 200 χλμ. χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στη διατομή του ραντάρ (Radar Cross Section) ή το προφίλ πτήσης.
Ορισμένες αναφορές στη μέγιστη εμβέλεια εντοπισμού ή «ενόργανη εμβέλεια» (instrumented range) για ένα ραντάρ είναι συνήθως παραπλανητικές καθώς επιτυγχάνονται σε άκρως ευνοϊκές συνθήκες (μεγάλος ύψος πτήσης κ.ά.) και για στόχους με μεγάλο RCS. Πρακτικά, τα περισσότερα ναυτικά ραντάρ εναέριας επιτήρησης παρέχουν εμβέλεια εντοπισμού 200 χλμ. για «αεροσκάφη», συνεπώς η «προδιαγραφή» έχει ως σκοπό να μην αποκλείσει κανέναν διεκδικητή!
Υπενθυμίζεται ότι στο Herakles αποδίδεται εμβέλεια 200 χλμ. για μαχητικά αεροσκάφη αν και ορισμένες πηγές αποδίδουν στο ραντάρ μέγιστη εμβέλεια 150 χλμ. για μαχητικά με περιορισμένο RCS όπως το F-16C. Στην πραγματικότητα, οι προδιαγραφές περιγράφουν μάλλον μία Φ/Γ γενικής χρήσης με αυξημένες δυνατότητες παρά μία Φ/Γ με διευρυμένες δυνατότητες Διοίκησης και Ελέχγου (C2) και Άμυνας Περιοχής (Area Defense).
Η «άμυνα περιοχής» και τα ραντάρ
Η απόκτηση σκαφών με δυνατότητα χρήσης αντιαεροπορικών βλημάτων «Άμυνας Περιοχής» κρίνεται ως επιβεβλη- μένη τόσο για την αυτοπροστασία του ιδίου του σκάφους όσο και της δύναμης που συνοδεύει:
>Τα αεροσκάφη ναυτικής κρούσης δεν απαιτείται πλέον να υπερίπτανται των σκαφών επιφανείας για την άφεση των όπλων τους αλλά χάρις στα βλήματα Standoff έχουν τη δυνατότητα να τα απειλήσουν σε εμβέλεια μεγαλύτερη των 90 χλμ.
> Η δυνατότητα «Άμυνας Περιοχής» δίνει στον αμυνόμενο την ευκαιρία να εκτελέσει πολλαπλές εμπλοκές, δηλαδή να έχει την ευκαιρία κατάρριψης του ιδίου στόχου περισσότερες από μία φορά. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη εμβέλεια του βλήματος επιφανείας-αέρος και η ταχύ- τητά του, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των δυνατών εμπλοκών.
> Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας «Διαστρωματωμένης Άμυνας» (Layered Defense) με τα οφέλη που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο άρθρο μας («Σ», Νοέμβριος 2009).
> Τα ναυτικά βλήματα επιφανείας- επιφανείας παρέχουν πλέον εντυπωσιακές επιδόσεις εμβέλειας που προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα 200 χλμ. Τα βλήματα άμυνας περιοχής μπορούν να προσφέρουν και σε αυτόν τον τομέα.
> Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ραντάρ διάταξης φάσης PAR (Phased Array Radar) επιτρέπει πλέον την ιχνηλάτηση μεγάλου αριθμού στόχων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης