Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΚΕΑΤ-ΣΟΤ: Εκπαιδεύονται όπως θα πολεμήσουν


ImageΉταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 όταν η ηγεσία της ΠΑ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα οργανισμό-μονάδα κάτω από την οργανωτική δομή του οποίου συγκεντρώθηκαν διάφορες μεμονωμένες έως τότε δραστηριότητες του σύγχρονου αεροπορικού επιχειρησιακού χώρου.

Οι δραστηριότητες αυτές περιελάμβαναν βασικά τη λειτουργία Σχολείων, που διεξάγονταν όμως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, υπό τη διοίκηση του ΑΤΑ, της 117ΠΜ, και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). Ένας ακόμη λόγος για κοινό οργανωτικό πλαίσιο ήταν και η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων για εκπαίδευση.
Οι βασικοί τομείς που αρχικά διαγνώστηκε πως υπήρχε ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών αυτών ήταν αυτοί της αεροπορικής τακτικής και του ηλεκτρονικού πολέμου, που τότε, τέλη δεκαετίας του 1970 και αρχές του 1980, είχε ήδη αρχίσει να κυριαρχεί στις σύγχρονες αεροπορικές επιχειρήσεις και η ΠΑ ήταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό απροετοίμαστη για τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Με το πέρασμα του χρόνου και τη σταδιακή ωρίμαση των καταστάσεων, το ΚΕΑΤ εξελίχθηκε σε χώρο έκφρασης και αναζήτησης νέων τακτικών, επιχειρησιακών πτητικών δοκιμών και μέσων αεροπορικού πολέμου. Σήμερα το κέντρο έχει αναδειχθεί ως το κορυφαίο μέσο παρακολούθησης της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και της συνεχούς μελέτης των υφιστάμενων εξελίξεων.
Το ΚΕΑΤ γρήγορα ανέλαβε την οργάνωση σημαντικού αριθμού ετήσιων αριθμού διακλαδικών όπως και κλαδικών ασκήσεων όλων των κλιμακίων. Το Κέντρο ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της εποχής συμμετείχε με ρόλο βασικού οργανωτή στην πρώτη Ναοτική Διακλαδική Δοκιμή Ηλεκτρονικού Πολέμου, την Trial Spartan Hammer 06, αποσπώντας όχι μόνο τεράστια οφέλη στον στρατηγικό-τακτικό-επι- χειρησιακό τομέα, αλλά και εξασφαλίζοντας γενικότερα θετικά σχόλια.
Η Αποστολή του ΚΕΑΤ
Βασική αποστολή του ΚΕΑΤ είναι η μελέτη και η διαμόρφωση της Αεροπορικής Τακτικής, καθώς επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού επί θεμάτων αεροπορικής τακτικής και ηλεκτρονικού πολέμου (Η/Π) σε διακλαδικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, εκπονεί μελέτες Η/Π και παρακολουθεί την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα διαμορφώνοντας τις βέλτιστες επιχειρησιακές τακτικές για τα συστήματα αυτοπροστασίας αλλά και τα υπόλοιπα μέσα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτει η ΠΑ.
Το ΚΕΑΤ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα διεξαγωγής όλων των επιχειρησιακών δοκιμών, των δοκιμών πιστοποίησης, των μελετών γύρω από τα συστήματα αυτοπροστασίας σε σχέση τόσο με τα Σ/Α άλλων τύπων μαχητικών αλλά και με τα ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού των επίγειων συστημάτων αεράμυνας συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Πιο ειδικά, το ΚΕΑΤ είναι υπεύθυνο για τις παρακάτω δραστηριότητες:
- Τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού της ΠΑ σεό,τι αφορά την αεροπορική τακτική και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, όπως και τη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού και των τριών κλάδων των ΕΔ σχετικά με τις πολυσχιδείς επιχειρήσεις αέρος-εδάφους/επιφανείας. Το παραπάνω γίνεται τόσο μέσα από τη θεωρητική –με Σχολεία εδάφους- εκπαίδευση αλλά φυσικά και με την πρακτική εκπαίδευση στα διάφορα Σχολεία που πραγματοποιούνται σε τακτική ετήσια βάση.
- Αναζήτηση και δοκιμή νέων μεθόδων και διαδικασιών που συνιστούν την τακτική εκτέλεσης των αεροπορικών επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τις εκτιμώμενες απειλές και τα μέσα που βρίσκονται στη διάθεση της ΠΑ.
- Τη συστηματική παρακολούθηση τωνδιεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στους εξοπλιστικούς τομείς και στο πώς αυτοί αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες απειλές προχωρώντας ταυτόχρονα στην εκπόνηση μελετών αναφορικά με την αντίδραση της ΠΑ απάναντι σε αυτές τις εξελίξεις είτε με διαφοροποίηση των τακτικών, είτε με την υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών τακτικών με σκοπό την εξουδετέρωση αναδυόμενων απειλών.
- Η δοκιμή και η εκτέλεση δοκιμών πιστοποίησης και αξιολόγησης αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό της ΠΑ ή αφορούν νέες προσθήκες υλικού για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων που έχουν τεθεί.
- Τέλος, τον προγραμματισμένοεπιχειρησιακό έλεγχο όλων των Σ/Α των αεροσκαφών της ΠΑ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα ώστε να διαπιστώνεται η πλήρης επιχειρησιακή αποτελεσματικό- τητά τους σε συνδυασμό με την τακτική χρησιμοποίησή τους.
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.


DefenceNet 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης