Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

ΟΙ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Περιοδικόν "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΑΕΙΓΝΗΤΟΣ"  
ΤΕΥΧΟΣ 3ον
ΧΕΙΜΩΝ "1995"

Πιστεύω οτι πιθανότατα η τελευταία σκηνή της ασύλληπτης τραγωδίας της ΓΑΙΑΣ, θα παιχθή δίχως τους Έλληνες και "φυσικά" δίχως τους Ινδιάνους. (Δεν εννοώ τους ευρωπαίους. Εννοώ τους "χαμένους" Ινδιάνους). Οι τελευταίοι, θύματα Ευρωπαίων -ελέω βίας Αμερικανών- και οι Έλληνες Ευρωπαϊκών (και άλλων) φυλών(;) ελέω Μαμωνά "ευρωενωσιτών". Οι Ινδιάνοι, γιατί υπήρχαν στην γη τους εκείνη την ιστορική περίοδο..... οι Έλληνες γιατί υπήρχαν και υπάρχουν στον προϊστορικό και στον ιστορικό χρόνο και πανγήινο πολιτισμό. ΠΑΝΤΑ και ΠΑΝΤΟΥ.

Αυτό θυμίζει Θεότητα και εφ' όσον ο "ευρωπαϊκός διαφωτισμός" (ευρωαλοιθωρισμός) ετοίμασε το φέρετρο του Θεού, πρέπει μετά τον "θάνατό" του να ακολουθήση ....ποιός; Ο ΕΛΛΗΝ.... O ΕΛΛΗΝ..... HELLΕEN κραυγάζουν οι Ευρωκράτες. "Το κρίμα σε μας και στα παιδιά μας...." συνεχίζουν, οι καταχθόνιοι. Το φέρετρο το ετοιμάζει η "Ευρωπαϊκή Ένωσις". Τον θάνατο ποιός; Κι αλήθεια πως αντέχεται η θέα της κατασκευής του φερέτρου σου; Πως; Παρακολουθήστε την ύπνωση και την απάθεια των Ελλήνων. Να ένας τρόπος λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί ακόμη.
Πριν συνεχίσω ας δώσω μία εξήγηση στους περιβόητους "διεθνιστές". Άλλο διεθνιστής ...κύριοι κι' άλλο "αλεθιστής". Εάν διεθνισμός σημαίνει καταστροφή των πανάρχαιων ιδιαιτεροτήτων μας (των οποίων τα αίτια, τις πηγές και τον προορισμό αγνοούμε) και αναγκαστική παραδοχή γελοίων και επικινδύνων μιμιτισμών, συμβόλων, απαγορεύσεων, νόμων κλπ που εξυπηρετούν τους εκατόγχειρες του Μαμωνά και τους ευνούχους του, τότε ο διεθνισμός γίνεται ο πιό απάνθρωπος και σατανικός ...-ισμός. Και τώρα ας δούμε τι μέρος του ....χρήματος είναι η διαβόητη Ε. Ενωση.
1944. Εμφανίζονται στην "Ουάσιγκτον" οι πρώτες αναφορές περί ευρωπαϊκής οικονομικής ομοσπονδίας οι οποίες μορφοποιούμενες σταδιακά και μεθοδικά μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, προσδιορίζονται πλέον καθαρά το 1949 σαν κοινή Ευρωπαϊκή αγορά. Απέχουμε ακόμη πολύ από την κολυμβήθρα της Ρώμης.
Οι "αρχιτέκτονες" λοιπόν (ή αν θέλετε οι σπερματοδότες) της Ε.Ε. ήταν οι Αμερικανοί (αυτοί που κυβερνούν την Αμερική. Ποιοί; τους γνωρίζετε πιστεύω). Οι "πολιτικοί μηχανικοί" της Ε.Ε. οι "Ευρωπαίοι" Joseph M.A.H. Luns (Ιωσήφ Λούνς), Winston Churchill (Τσώρτσιλ), Konrad Adenauer (Άντενάουερ), Paul-Henri Spaak (Σπάακ), Alcide de Gasperi (Ντε Γκασπέρι), Robert Schuman (Σούμαν), Jean Monnet (Μονέ) κ.ά.
........Και το έμβρυο έγινε νεογνό το 1951 με ............. πρώτο τίτλο "European Coal and Steel Community" ("Ευρωπαϊκή Κοινότης άνθρακος και χάλυβος". Ο πρώτος τίτλος προοιωνίζει τα του μέλλοντος).
Στην ηλικία των έξ ετών, 1957, βαπτίζεται σε E.E.C. ή Common Market στην κολυμβήθρα της συνθήκης της Ρώμης. Οι πολιτικοί, "παρευρίσκονται" σαν παραστατικοί ακολουθούντες πάντα το "πρωτόκολλο" των εκατόγχειρων της "οικονομίας". Οι "αμερικάνικες" εταιρείες πρωτοστατούν. Γιά τις μικρές χώρες, αδιάφορα άν αποτελούν τα μεγαλοπρεπέστατα έθνη, η σε κρατικό επίπεδο (κυβερνητικό) δέσμευση είναι ολοκάθαρη: Θα εισέλθετε αναγκαστικά με τους όρους που θέτουμε αφήνοντας εντελώς ακάλυπτη και απροστάτευτη (στην λεηλασία) την οικονομία σας, τον πολιτισμό σας, τις οποιεςδήποτε "ιδιαιτερότητές" σας και την κληρονομιά σας στις επιθυμίες και στους οποιουσδήποτε χειρισμούς των εκατόγχειρων της "Ευρωπαϊκής" και "δυτικής" οικονομίας. Ακόμη και τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Η εγκατάσταση του Μέγα Ακόρεστου Μαμωνά δεν θα σεβαστή τίποτε απολύτως.
Αναλαμβάνουν λοιπόν οι σκηπτούχοι υπηρέτες με "επιστημονική" μεθοδολογία να αποκοιμίσουν και καθοδηγήσουν τους πολίτες. Κάποτε τούτοι οι υποκριτές κοιμούνται ή θα κοιμηθούν τον ύπνο του "δικαίου" σε φέρετρα της αδικίας και του εγκλήματος, ενώ οι αφελείς πολίται θα επιφορτισθούν τους ταφικούς σταυρούς της υποκρισίας γιά να τους καρφώσουν στους τάφους της εθνικής-φυλετικής- πολιτισμικής των υποστάσεως. Γιά να καρποφορίση η οικονομία των δυναστών απαιτεί να λιπανθή με τις στάχτες του πνεύματος.
Τι θα πει ελληνικός πολιτισμός και ελληνική γλώσσα; ποιός τα κατενόησε μέχρι σήμερα; Μπορεί να έχη διηθήση κάθε τομέα του λεγομένου ευρωπαϊκού πολιτισμού (δυτικού) αλλά η ικανότης των Ευρωπαίων γιά καλλιέργεια του πνεύματος του "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" είναι μηδαμινή. Η σκέψις των αποπροσανατολίστηκε τόσο, που χρειάστηκε έναν ολόκληρο μεσαίωνα γιά να αντιληφθή το ελάχιστο από την ελληνική σκέψη και αυτό το ελάχιστο να το χαρακτηρίση "διαφωτισμό" (δικό της) γιά να οδηγηθή μ' αυτόν οδηγό στον απάνθρωπο επιστημονικό υλισμό και να απειλή την συνέχιση της ιστορίας. Η νόηση της αρμονίας παρεμορφώθη στον ευρωπαϊκό χώρο σε θεωρία κατακυριαρχίας, δυσαρμονίας, μηδενισμού και πολέμου.
Στα τελευταία 170 χρόνια θα οδηγήση σε εκατοντάδες πολεμικές συρράξεις (μικρές-μεγάλες) και θα συμμετέχη στην εμφάνιση, εξαφάνιση, παραμόρφωση και εγκατάσταση περισσοτέρων από τριανταπέντε "κρατών". Ποιά λοιπόν η εθνολογική ταυτότης της Ευρώπης και πως να σεβαστή την Ελληνουσία;
Οτιδήποτε ελληνικό θα εκληφθή ως εχθρικό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό συνέβη κάποτε και οι αιώνες του σκότους διεδέχοντο ο ένας τον άλλον. Σήμερα, οι πρωτεργάτες της επιθέσεως πιστεύουν οτι θα κατορθώσουν να σβύσουν διά παντός το ελληνικό Φως. Ο Μεσαίων θα φαίνεται στους ευρωπαίους σε μερικές δεκαετίες σαν φωτεινό καταμεσήμερο.
Η μεθοδολογία είναι γνωστή στον συνειδητοποιημένο Έλληνα. Είναι διαρκώς σε εφαρμογή. Όταν δεν μπορεί να υπερασπισθή τα σύμβολά του και τα ονόματά του -ελησμόνησε αμέσως αυτή την προσβολή- δεν θα αντιδράση στην μεθοδική καταστροφή της γλώσσας του. Δεν θα ήτο όμως δυνατόν να επιτεθούν μόνο κατά της ελληνικής γλώσσας. Συμπεριλαμβάνουν και ορισμένες άλλες γλώσσες (διαλέκτους), ώστε όταν ένας ή δύο "λαοί" που ομιλούν αυτές τις διαλέκτους δεχθούν να τις καταργήσουν η "αγανάκτηση" και απειλή θα ορθωθή κατά τον γνωστό τρόπο εναντίον της Ελλάδος: Πάλι οι Έλληνες αντιδρούν ......μόνο αυτοί τελικά αντιδρούν .....αρκετά τους ανεχόμαστε .......Ποιά είναι η επίσημη αντίδραση των Ελλήνων σε ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα (το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα;) Ανύπαρκτη; καθησυχαστική; νωθρότατη; ή ;..........;
Κρίση έχετε.
Ποιά είναι η αντίδραση των Ελλήνων; Δύστυχε Έλληνα! κοίτα στο εγγύς μέλλον. Πού είσαι; φαίνεσαι πουθενά; κοίτα τότε στο παρόν. Είναι ότι σου έμεινε. Όμως μη κοιτάς μόνο. (Αλλωστε που να κοιτάξης; Όλα είναι γιά να σε υπνωτίζουν και εκφυλίζουν)
.....
.....
.....
.....
Εναντίον σου θα στραφούν οι φυλές
και των δικών σου παιδιών τους χλευασμούς θα συνάξεις
Στο αίμα θα λουσθής στην Καταδίκη θα δεθής
Στις κατακόμβες την δόξα σου θα θάψης......
Ουθενείς ηγεμόνες τυφλά θα υπηρετής
Σαν κόλακας θλιβερός, σαν αγύρτης
Την Σοφία που άθροισες στις φλόγες θα δης
και επαλλήλως να σε δικάζη ο θύτης.

Την αλήθεια που αποκάλυψες, κλοπιμαία θα βρης
Των βαρβάρων θεούς θα υμνήσης
Τους λαμπρούς σου Θεούς πολλάκις θ' αρνηθής
και απόβλητος του παρόντος θα ζήσης.


Μανώλης Καπουσίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης