Η τελετή έπαρσης της σημαίας της Αλβανίας, με την ευκαιρία της τοποθέτησης στο Στρατηγείο του πρώτου Αλβανού αξιωματικού, αντισυνταγματάρχη, Saliasi Kasem, έγινε στις 5 Μαρτίου.
Με τη συμμετοχή της Αλβανίας, στο NDC-GR υπηρετούν στελέχη από 9 διαφορετικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Το Στρατηγείο Θεσσαλονίκης NDC-GR έχει αναλάβει τη διοίκηση της χερσαίας Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF) για ολο το 2012. Το πολυεθνικό Στρατηγείο, έχει ετοιμότητα μετακίνησης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου από 2 έως 7 ημέρες

From: Transporter