Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Το ισχυρότερο όπλο στον ΕΣ είναι ένα, οι άνθρωποι που τον αποτελούν… ΕΣ-Ομάδα Μάχης Πεζικού

Στιγμιότυπα από Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Προσωπικού στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ - 5 (Πηγή ΓΕΣ)

Στιγμιότυπα από Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Προσωπικού στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ – 5 (Πηγή ΓΕΣ)
Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο ένας παράγοντας που μπορεί ανέξοδα να αξιοποιηθεί περαιτέρω είναι το ανθρώπινο προσωπικό (όχι μόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις) στον Ελληνικό Στρατό.

Ο πυρήνας κάθε σύγχρονου στρατού είναι το προσωπικό του και κατεπέκταση η ομάδα μάχης πεζικού που είναι το μικρότερο συγκρότημα δυνάμεων. Η ομάδα μάχης πεζικού είναι το κύτταρο του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Είναι ο κορμός της δύναμής του. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της τεχνολογίας η κατανίκηση του εχθρού απαιτεί κατάληψη ή υπεράσπιση εδάφους στοιχεία που εκτελεί ιδανικά η ομάδα μάχης πεζικού και μόνο. Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά η σύνθεσή της, η αποστολή της και κάποια στοιχεία από την εκπαίδευση της.
Σύνθεση
Η τυπική σύνθεση μιας ομάδας μάχης πεζικού αποτελείται από 8 άτομα. Η ομάδα των 8 ατόμων αποτελείται από
 1. Ομαδάρχης εφοδιασμένος με G3A4, κιάλια και τακτικό ασύρματο επικοινωνιών
 2. Βοηθός Ομαδάρχη με G3A3
 3. Χειριστής πολυβόλου (MINIMI ή οπλοπολυβόλο HK11)
 4. Ελεύθερος Σκοπευτής (Marksman) εφοδιασμένος με G3A3 (ειδικής ακρίβειας), διόπτρα ημέρας Steiner 4X24 και διόπτρα νύχτερινής σκόπευσης ECON OPTICS Χ3.3
 5. Χειριστής Βομβιδοβόλου εφοδιασμένος με Μ79 (40mm)/ σε πραγματικές συνθήκες διαθέτει και το G3A3 ατομικό του τυφέκιο
 6. Χειριστής Αντιαρματικού Α/Τ M72 LAW/RPG 18- εφοδιασμένος με G3A3 και 2-3 σωλήνες αντιαρματικών
 7. Τ/Φ τυφεκιοφόρος εφοδιασμένος με G3A3 και extra πυρομαχικά για το οπλοπολυβόλο – βοηθός χειριστή πολυβόλου της ομάδας
 8. Τ/Φ τυφεκιοφόρος εφοδιασμένος με G3A3
Ο οπλισμός και ο αριθμός των ανδρών μπορεί να αλλάξει αναλόγως της αποστολής με ευθύνη του ομαδάρχη. Στις Δυνάμεις Ειδικών Δυνάμεων ως βασικό τυφέκιο χρησιμοποιείται το Μ16 και η αραβίδα Μ4, το αντιαρματικό  STRIM 89mm και το πολυβόλο MINIMI. Αντίστοιχα στα μηχανοκίνητα (στα πλαίσια της διμοιρίας) μπορεί να διατεθεί βαρύτερο και ισχυρότερο πολυβόλο MG3 όπου εκεί απαιτείται στενή συνεργασία του χειριστή πολυβόλου με το βοηθό-γεμιστή. Η απαίτηση τροφοδοσίας με ταινία του MG3 απαιτεί την ύπαρξη του γεμιστή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία του όπλου. Σε  πολλές περιπτώσεις χορηγούνται 2 πολυβόλα ΜΙΝΙΜΙ στην ομάδα μάχης πεζικού για δραστική αύξηση της ισχύος πυρός. Ο οπλισμός της ομάδας μάχης πεζικού της επιτρέπει να παρέχει πυρά ακριβείας και μεγάλης φονικότητας ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενέδρας και αιφνιδιασμού του εχθρού.

Αποστολή
Η ομάδα μάχης πεζικού ανεξαρτήτως του σχηματισμού που υπάγεται έχει αποστολή της
 • Την κατάληψη και  υπεράσπιση εδάφους
 • Την «μόλυνση» οδικών αξόνων και δρομολογίων και το στήσιμο ενέδρας
 • Την εκκαθάριση εχθρικών ομάδων Α/Τ , στοιχείων όλμων, ομάδων πεζικού
 • Την υποστήριξη των μηχανοκίνητων τμημάτων, τεθωρακισμένων
 • Την προστασία κομβικών σημείων, μέσων πυροβολικού, σταθμών ραντάρ και γενικότερα κρίσιμων συστημάτων και εγκαταστάσεων
 • Τη συγκέντρωση πληροφοριών
Εκπαίδευση
-Ελιγμοί
Η ομάδα μάχης πεζικού κινείται κατά την επαφή με τον εχθρό εκτελώντας 2 προτυποποιημένους ελιγμούς
 • Πυρ και κίνηση. Κατά το πυρ και κίνηση η ομάδα χωρίζεται σε 2 ημι-ομάδες των 4 ατομών. Τη διοίκηση της κάθε ημι-ομάδας την αναλαμβάνει ο ομαδάρχης και ο βοηθός ομαδάρχη. Κατά την εκτέλεση η μία ημι-ομάδα παρέχει πυρά υποστήριξης με τη δεύτερη ημι-ομάδα να εκτελεί «άλμα» 100 περίπου μέτρων (αναλόγως του εδάφους, συνθηκών, σημείων κάλυψης) με μέτωπο προς τον εχθρό. Η κίνηση αυτή γίνεται εναλλάξ μέχρι και οι δύο ομάδες να φθάσουν σε κοντινή απόσταση όπου γίνεται η ρίψη χειροβομβίδων και η «προέλαση» στις θέσεις του εχθρού. Δύναται κατά το πυρ και κίνηση να γίνει εάν αυτό απαιτηθεί η ρίψη καπνογόνων.
 • Πυρ και ελιγμός. Κατά την εκτέλεση αυτού του ελιγμού η μια ημι-ομάδα (υποστήριξης) μένει αγκιστρωμένη σε κατάλληλο σημείο παρέχοντας πυρά υποστήριξης και καθηλώνοντας τον εχθρό. Για το σκοπό αυτό η ημι-ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει τον χειριστή βομβιδοβόλου, τον ελεύθερο σκοπευτή και τον χειριστή πολυβόλου μαζί με τον βοηθό ομαδάρχη. Η δεύτερη ημι-ομάδα (ελιγμού) εκτελεί ταχέως ελιγμό με σκοπό να βρεθεί στα πλάγια (αν γίνεται και στα μετόπισθεν) των εχθρικών γραμμών με σκοπό να αιφνιδιάσει και εξουδετερώσει ταχέως  εκ του σύνεγγυς τον εχθρό. Είναι σημαντικό η ημι-ομάδα ελιγμού της οποίας ηγείται ο ομαδάρχης να βρει την κατάλληλη διαδρομή που παρέχει επαρκή κάλυψη και απόκρυψη κατά του ταχέως πλάγιου ελιγμού. Σε πιο απαιτητικά περιβάλλοντα δύναται πυρ και κίνηση της ημι-ομάδας ελιγμού σε περίπτωση επαφής με αναπάντεχα στοιχεία του εχθρού.
Σημαντικά στοιχεία κατά την οποιαδήποτε κίνηση-ελιγμό είναι η εύρεση των κατάλληλων σημείων (υπερυψωμένες θέσεις, μονοπάτια, βλάστηση, κτίρια κτλ) που παρέχουν  τακτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον εχθρό.
-Μάχη σε κατοικημένο τόπο
Πέραν από τις Ειδικές δυνάμεις που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, διαθέτουν ελαφρύ και κατάλληλο οπλισμό και εξοπλισμό οι υπόλοιπες μονάδες του ΕΣ δεν είχαν λάβει ποτέ μέρος σε σενάρια μάχης σε κατοικημένη περιοχή. Η αστικοποίηση του πολέμου ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία έκρινε απαραίτητη την εκπαίδευση στις τάξεις και του απλού πεζικάριου.
Ιδιαίτερα κατά την εκπαίδευση ΣΠΕΝ (Σχολείο Προκεχωρημένης εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων) που επιτυχώς εφαρμόστηκε αναλόγως των υπαρχόντων εγκαταστάσεων εκτελέστηκαν
 • Σενάρια  κεκαλυμμένης κίνησης σε κατοικημένους τόπους, αθόρυβης εντός διαδρόμων/κτιρίων
 •  εκκαθαρίσεις κτιρίων, δωματίων
 •  εύρεση σημείου εξόδου και απαγκίστρωσης
 •  γωνίες βολής, αποφυγή παραθύρων
 • Ρίψη χειροβομβίδων εντός δωματίου
Ιδιαίτερη εκπαίδευση λαμβάνουν οι κληρωτοί έφεδροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί με σκοπό την ανάπτυξη εκείνων των ηγετικών και συντονιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διοίκηση μιας ομάδας μάχης πεζικού. Τα διδάγματα από τα διάφορα σχολεία θα επιτρέψουν τη μεταφορά -μετά από επαρκή εκπαίδευση στις αντίστοιχες μονάδες -αυτών των γνώσεων και στον απλό στρατιώτη.
Το ισχυρότερο όπλο στον ΕΣ είναι ένα, οι άνθρωποι που τον αποτελούν…

https://defencegreece.wordpress.com/2013/01/08/%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης