Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός επίκαιρος όσο ποτέ: «Θάρθη καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας όπως θα κάμουν οι άλλοι»

Στην παρούσα ενότητα των προφητειών του Αγίου Κοσμά βλέπομε πως ο ισαπόστολος μας προειδοποιεί για την αποστασία, μας παραγγέλνει να μην χάσωμε την ομολογία της πίστεώς μας.


«Θάρθη καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας όπως θα κάμουν οι άλλοι» (5 Καντ).

Η προφητεία αυτή δεν βρίσκεται ούτε στην συλλογή του Γ. Καλλυβόπουλου ούτε στο αλβανικό χειρόγραφο.

Έχει εκφωνηθή στην Σιάτιστα και απευθύνεται στους Σιατισταίους.
Κατά την επανάστασι του 1821 οι επιπτώσεις ήταν τρομακτικές στην Δυτική Μακεδονία.
Πραγματικά η μακεδονική γη πνίγηκε στο αίμα. Όταν επαναστάτησε η Δυτική Μακεδονία το 1821, η Νάουσα ποτίστηκε στο αίμα. Και όχι μόνο αυτή.
«Ένας τούρκος αρχηγός Αμπούμ έσφαξε τους κατοίκους σαν τ’ αρνιά και άλλους τους έκανε τρομερά βασανιστήρια όπου οι γυναίκες για να αποφύγουν την ατίμωση έπεσαν και πνίγηκαν σε μια λίμνη…

Μεταξύ των γυναικών που θανάτωσαν και βασάνισαν ήταν οι γυναίκες των οπλαρχηγών Ζαφειράκη και Καρατάσου.
Επίσης ο γνωστός Γάλλος Πουκεβίλ γράφει στο βιβλίο του, πως οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τα φρικτότερα βασανιστήρια στους Έλληνες για να τους κάνουν να προσκυνήσουν και να αλλάξουν την πίστη τους.
Ο Πουκεβίλ μας γράφει ότι στη Νάουσα οι Τούρκοι μάζεψαν τις γυναίκες και τις έβαλαν σ ‘ ένα μαντρί. Εκεί τις έβαλαν μέσα σε σακιά στα οποία έβαλαν μέσα γάτες και ποντίκια για να ξεσκίσουν τις σάρκες των γυναικών. Τα μαρτύρια που πέρασαν οι γυναίκες αυτές και οι ώρες που πάλευαν με τον λυτρωτή θάνατο δεν μπορούν να αποδοθούν στο χαρτί.
Μόνο με το μακρυνό απόηχο του βογγητού και του σπαραγμού τους. Φρικιά η σκέψη του ανθρώπου. Όσο για τη γυναίκα του Καρατάσου, μας γράφει ο Πουκεβίλ ότι την έβαλαν σ’ ένα σάκο που είχε μέσα φίδια»53
Η ανωτέρω εικόνα που μετέφερα είναι αρκετή σαν ένα δείγμα καταστάσεων που πέρασαν οι άνθρωποι στην Δ. Μακεδονία τον καιρό της επαναστάσεως και τις φοβερές καταστάσεις, ώστε να πιεστούν οι χριστιανοί για να εξισλαμισθούν.
Γνωρίζομε πως ο εξισλαμισμός είχε λάβε μεγάλη έκτασι κυρίως στην Ήπειρο κατά τν ΙΗ’ αιώνα. Ακριβώς αυτόν ήρθε να αναχαιτίση ο άγιος Κοσμάς και γι’ αυτό επέμεινε πολύ διδάσκοντας στα μέρη εκείνα. Τα δεινά όμως είναι πολλά.
Όταν κατά τον ΙΘ’ αιώνα η δύναμι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας άρχισε την κάμψι της, τότε παρουσιάστηκαν καινούργιες δυσκολίες.
Βλέποντας οι βόρειοι γείτονές μας την εξασθένησι βαθμηδόν της Τουρκίας, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διαστρέφουν την εθνική και εκκλησιαστική παράδοσι των Ελλήνων των περιοχών αυτών, ώστε μόλις απαλλαγούν από τον τουρκικό ζυγό να καταλάβουν την Μακεδονία και Ήπειρο.
Τον καιρό αυτό η Εκκλησία της Βουλγαρίας έκανε σχίσμα και αποσκίρτησε από το Πατριαρχείο.
Αυτή την εθνικο-θρησκευτική προπαγάνδα την έκαναν με τους κομιτατζήδες (Βούλγαρους, Σέρβους, Ρουμάνους) αλλά και με εκβιασμούς παντός είδους, εισχωρώντας στα ελληνικά εδάφη.
Γι’ αυτό τον λόγο, προς προστασίαν των χριστιανών εκείνων των βορειοδυτικών περιοχών που δεινοπαθούσαν, εδημιουργήθηκαν διάφορες αντάρτικες ομάδες Ελλήνων Οπλαρχηγών στην περίοδο του 1904-1908 με τον θρυλικό ήρωα Παύλο Μελά, ο οποίος είχε εγκατασταθή στη Σιάτιστα. Υπήρχαν και τοπικές ομάδες φρουρών κυρίως στη Σιάτιστα, που ενώθηκαν με τους Οπλαρχηγούς, για να προφυλάξουν τους χριστιανούς από τις ομάδες των Κομιτατζήδων, εξουδετερώνοντας τόσο αυτούς όσο και τις τουρκο-αλβανικές εξορμήσεις εναντίον των χριστιανών54.
Στους κινδύνους αυτούς προστέθηκε το κίνημα των Νεοτούρκων, οι οποίοι ήταν φανατικοί και βίαιοι και ως μέσον απαλλαγής εξεγέρσεων χρησιμοποίησαν τον εξαναγκαστικό και βίαιο εξισλαμισμό55.
Εδώ θα μεταφέρω μια εικόνα της προπαγάνδας και του εκβιασμού των ελληνικών χωριών προς εκβουλγαρισμό τους, από ένα βιβλίο, στο οποίο εκτίθεται το αρχείο του Οπλαρχηγού Βαγγελη Κοροπούλη.
Περιγράφει ο Κοροπούλης την επίσκεψι της ομάδος του σ’ ένα μικρό βουλγαρικό χωριό που είχε ασπασθή το βουλγαρικό σχίσμα. Ήταν άλλοτε ελληνικό το χωριό.
«Βέβαια οι άνθρωποι, όταν μας είδαν, πάγωσαν και δεν πίστευαν … αν πραγματικά είμαστε Έλληνες…
Ο Κοροπούλης τους ρώτησε: πόσα χρόνια βρε αδέρφια έχετε που γίνατε Βούλγαροι;
-Αμ έχομε 5-6 χρόνια.
-Και γιατί μωρέ αδέρφια γίνατε Βούλγαροι και αφήσατε το Πατριαρχείο της ελληνικής καταγωγής σας;
Εκεί ένας κάτοικος παίρνει την απόφαση να μιλήσει χωρίς φόβο και τους λέγει:
-Βρε αδέρφια αν ξέρατε λίγο τον πόνο μας και τα βάσανά μας, δεν θα μας λέγατε αυτά. Αχ, αχ, αχ αδέρφια μου. Τι έπρεπε να κάνομε, αφού ήρθαν εδώ οι Βούλγαροι και μας έσφαξαν τον παπά, τον δάσκαλο και τον Μουχτάρη μας (πρόεδρο) και μας είπαν ότι αν δεν γίνομε Βούλγαροι, δεν θα γλιτώσει κανείς από το μαχαίρι. Γι’ αυτό και μεις αναγκαστήκαμε από τον φόβο και δεχθήκαμε να γίνουμε Βούλγαροι.
Ο Κοροπούλης τον άκουσε με προσοχή και του είπε:
-Καλά τότε φοβόσασταν τους Βούλγαρους, τώρα όμως που είμαστε εμείς γιατί να φοβάστε και δεν θέλετε να γίνετε Έλληνες; Τη στιγμή που εμείς θα σας υποστηρίζουμε με όλα τα μέσα;…
-Εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε αδέρφια σας, αλλά θέλουμε την προστασία σας από τους Βουλγάρους…»56
Νομίζω πως εδόθη μια αμυδρή εικόνα της καταστάσεως κυρίως της Βορειοδυτικής Μακεδονίας και πως οι Βούλγαροι εκβουλγάριζαν τα ελληνικά χωριά και διαρκώς με τους κομιτατζήδες τους εισχωρούσαν προς Νότον στην Ελλάδα, όλο και πιο βαθειά.
Ο ένας κίνδυνος ακολουθεί τον άλλο.
Ο άγιος Κοσμάς βύθισε το προφητικό του βλέμμα σ’ όλες αυτές τις καταστάσεις, σ’ όλους αυτούς τους διωγμούς με τόσες τραγικές επιπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Όταν στην προφητεία 5 Καντ λέγη ότι «Θάρθη καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά» απολύτως, πιστεύω, πως αναφέρεται στο θέμα της ορθοδόξου πίστεως. Είναι σαν να λέη: Οι διωγμοί, οι βιαιοπραγίες, η καταπίεσι, ν’ αλλάξετε την πίστι σας θα τα κάνη όλα στάχτη, από τον φόβο και την απειλή της σφαγής. Θα ψάχνουν οι εχθροί μέσα στη στάχτη που απόμεινε από την πίστι, θα ψάχνουν να βρουν μήπως έχη απομείνει μέσα σ’ αυτήν καμμιά σπίθα από πίστι στον Χριστό και από Ελλάδα. Κι αυτή τη στάχτη θα την πάρουν ακόμα, για να μη ξεμείνη τίποτε. Θα την πάρουν με την βία… και ακριβώς, επειδή αναφέρεται στην χριστιανική πίστη η προφητεία, γι’ αυτό και συνεχίζει: «αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστι σας».
Γι’ αυτό ακριβώς σε μια επιστολή που άφησε ο Οπλαρχηγός Κοροπούλης, που τόσες θυσίες έκανε για την προστασία των περιοχών αυτών, έγραφε:
«Αδελφοί πρέπει να επανέλθετε εις την ορθοδοξία να σωθείτε…»57
Και είναι αλήθεια πως η πόλι της Σιατίστης άκουσε τον άγιο Κοσμά και ενώ υπήρχαν στις άλλες πόλεις και περιοχές άρνησι πίστεως, η φλόγα της ορθοδοξίας δεν έχασε ποτέ τις σπίθες της στην ορθόδοξη πνευματική εστία της Σιατίστης.
Ένας απόηχος της προφητείας αυτής που είδε την εκπλήρωσί της τον ΙΗ’ και στις αρχές του ΙΘ’ αιώνα, φτάνει ως εμάς σήμερα:
«θάρθη καιρός να σας πάρουν και τη στάχτη από τη φωτιά»….
Θα σταματήση η ορθόδοξη παιδεία. Δεν θα χρειάζωνται θρησκευτικά, προσευχές, εκκλησιασμοί, ταυτότητες που να λένε πως είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα μείνουν ελεύθεροι και ασύδοτοι οι «κομιτατζήδες» των αιρέσεων. Η εθνική συνείδηση θα χάνεται σιγά-σιγά…. Θα πέφτουν τα σύνορα. Θα τα διεκδικούν άλλοι… Ψάξτε τη στάχτη να βρήτε σπίθες… Μέσα σ’ αυτή, θα βρήτε έστω ένα μικρό κομπσκοινάκι βάλτε το στο χέρι σας… έστω αυτή την ελάχιστη σπίθα… μέσα από τη στάχτη. Κι εγώ κομποσκοίνια δεν μοίραζα; Κρατείστε όσο μπορείτε· «να μην αλλάξετε την πίστι σας» … απόηχος της προφητείας 5 Καντ του αγίου Κοσμά.
—————————–
Σημειώσεις:
53. Χρήστου Ι. Στάμου, Μακεδονικός Αγώνας. Το Ιστορικό Αρχείο του Κουντουριώτη Οπλαρχηγού Βαγγέλη Κοροπούλη, σελ. 57. – Πρέπει να σημειώσουμε πως η γυναίκα αυτή, ώσπου να ξεψυχήση, προσευχόταν θερμά στον Θεό και στην Παναγία.
54. Σ’ αυτό έγινε αναφορά ανωτέρω στην προφητέια που αφορά στο βουνό της Σιάτιστας.
55. Εκδοτική Αθηνών, ε.α., τ. ιδ’ σελ. 279.
56. Χρ. Ι. Στάμου, ε.α., σελ. 31-32.
57. Η επιστολή αυτή (στην οποία στόλιζε καλά τους «θρασύδειλους Βουλγρους») έπεσε στα χέρια ενός σχισματικού ιερέως Βούλγαρου, απεστάλη στο βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών, εδημοσιεύθη στις εφημερίδες με σκοπό να εμπλέξουν την ελληνική κυβέρνησι στον αγώνα για την απελευθέρωσι της Μακεδονίας. (ε.α., σελ. 75).
***
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
(κατά κόσμον Ιουλίας Γκελτή)
Ηγουμένης της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά του Αιτωλού
Μεγαδένδρου Θέρμου.
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Έκδοσις
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης