Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Η Ελλάδα έτοιμη για στρατιωτική επιχείρηση εκτός συνόρων: Στέλνουμε Στρατό για να προστατεύσουμε χριστιανικούς πληθυσμούς στη ΠΓΔΜ -Συναγερμός στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ

Ετοιμη είναι η Ελλάδα να στείλει Στρατό στα Σκόπια για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο NRDC-GR /Γ Σώμα Στρατού στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς θα πρόκειται για μια επιχείρηση τύπου “AMBER FOX”και «ESSENTIAL HARVEST».

Πιο αναλυτικά, συναγερμός έχει σημάνει στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ για τις εξελίξεις στα Σκόπια, σύμφωνα με την εφημερίδα «Στο Καρφί».
Αυτό που φοβούνται, γράφει η εφημερίδα, είναι το ενδεχόμενο να ξεσπάσει εμφύλιος ανάμεσα στους Σλάβους εθνικιστές και τους αλβανόφωνους.

Στην κατεύθυνση αυτή οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες έχουν ήδη συγκροτημένο σχέδιο για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού του γειτονικού κρατιδίου με την αποστολή Στρατού.
Θα είναι η πρώτη φορά που ο Ελληνικός Στρατός θα βρεθεί αντιμέτωπος με UCKάδες.
Αν και οποιαδήποτε ελληνική ανάμειξη στην πυριτιδαποθήκη των Σκοπίων μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες, το σχέδιο κρίνεται αναγκαίο.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΕΥΠ, οι αλβανόφωνοι των Σκοπίων επιδιώκουν το διαμελισμό της χώρας.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που εντάσσεται στη στρατηγική της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας».
Τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι που χαρακτηρίζουν επικίνδυνα τα παιχνίδια των αλβανόφωνων που καθοδηγούνται από τον Ράμα και τους παρακρατικούς του UCK.
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “Amber Fox”
26 Σεπτεμβρίου 2001 – 15 Δεκεμβρίου 2002
Ακολούθως, στις 26 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΝΑΤΟ (NAC) εξουσιοδότησε τον SACEUR, General Joseph Ralston, να εκδώσει ξεχωριστή εντολή για την Επιχείρηση “Amber Fox” (Operation Amber Fox), με σκοπό την προστασία των Διεθνών Παρατηρητών, οι οποίοι είχαν σαν αποστολή τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου Ειρήνης στην ΠΓΔΜ. Η Γερμανία ανέλαβε την Ηγεσία της νέας αποστολής. Η συνολική συνεισφορά ορίστηκε αρχικά στους 700 άνδρες περίπου και εάν απαιτηθεί θα συνδράμουν και οι 300 άνδρες, οι οποίοι ήταν ήδη αναπτυγμένοι στη χώρα. Η διάρκεια της επιχείρησης καθορίστηκε καταρχάς για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον η κατάσταση το απαιτούσε. Η επιχείρηση μετά από διαδοχικές παρατάσεις ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2002.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση με τη διάθεση συνολικά 28 στελεχών, όπως παρακάτω:
• Οκτώ(8) στελεχών για την ενίσχυση του επιτελείου Στρατηγείου της Επιχείρησης, για να καλυφθούν οι διαθέσιμες κενές θέσεις.
• Τεσσάρων(4) στελεχών στο Επιτελείο της Γερμανικής Ταξιαρχίας.
• Τριών (3) ομάδων Συνδέσμων. Συνολικά δώδεκα (12) άτομα με τρία (3) οχήματα μεταφοράς.
• Ενός (1) Ασθενοφόρου οχήματος με το ανάλογο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, ένας (1) Ιατρός, δύο (2) Νοσοκόμοι – Τραυματιοφορείς και ένας (1) οδηγός.
Σε απάντηση αντιστοίχου αιτήματος του Πρόεδρου Trajkovski, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συμφώνησε τη συνέχιση της υποστήριξης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με μια νέα αποστολή από τις 16 Δεκεμβρίου 2002, αναγνωρίζοντας ότι η Επιχείρηση “AMBER FOX” θα μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συμφώνησε ότι υπάρχει απαίτηση συνέχισης μιας διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα, έτσι ώστε οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης να ελαχιστοποιούνται.
Επιχείρηση «ESSENTIAL HARVEST»
Η Επιχείρηση «Essential Harvest» διατάχθηκε να προετοιμαστεί για έναρξη στις 22 Αυγ και στις 27 Αυγ 2001 είχε επιχειρησιακή ετοιμότητα ανάληψης των αποστολών. Η Αποστολή ήταν διάρκειας 30 ημερών και συμμετείχε δύναμη 4,145 ανδρών περίπου, αποκλειστικά από Νατοϊκές Χώρες, υπό την ηγεσία της Μ. Βρετανίας, με σκοπό τον αφοπλισμό και την καταστροφή του οπλισμού και των πυρομαχικών του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (NLA) των Αλβανοφώνων.
Η Επιχείρηση εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου και εφαρμόστηκε με βασική προϋπόθεση ότι ο Πολιτικός διάλογος μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών να είχε επιτυχή έκβαση και να υπογραφεί αντίστοιχη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και οικειοθελούς παράδοση του οπλισμού του NLA. Το επιχειρησιακό σχέδιο συντάχθηκε στις 20 Ιουνίου 2001.
Στα πλαίσια υλοποίησης της αποστολής της Επιχείρησης ιδρύθηκαν πέντε (5) σταθμοί περισυλλογής όπλων στις βόρειες περιοχές DEBAR, GOSTIVAR, TETOVO, RADUCE ΚΑΙ KUMANOVO, αλλά και δευτερεύοντες σε άλλα σημεία, στους οποίους έγινε εθελοντική παράδοση αλλά και συγκέντρωση του οπλισμού, εξακρίβωση της κατάστασης, ομαδοποίηση και φόρτωση του οπλισμού που κρίθηκε ασφαλής. Τυχόν επικίνδυνα όπλα, καταστράφηκαν επί τόπου. Όλες οι δραστηριότητες επιβλέφθηκαν από αρμόδια επιτροπή. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μεταφορά του οπλισμού από όλα τα σημεία περισυλλογής (WCS), προς το KRIVOLAC στο οποίο είχε οργανωθεί WSA (Weapon Staging Area) με ευθύνη της Ελληνικής Δύναμης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η Χώρα μας συμμετείχε με το 525 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και Τμήματα υποστήριξης, συνολικής δύναμης 400 περίπου ανδρών και ονομάστηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΛΔΥΣ).
Η ανάπτυξη της ΕΛΔΥΣ άρχισε την 24η και ολοκληρώθηκε την 25η Αυγούστου 2001. Η δύναμη κινήθηκε οδικώς και εγκαταστάθηκε στο ΚRIVOLAC, σε κτίρια του Στρατού της ΠΓΔΜ, στα οποία εκτελέστηκαν απαραίτητες επισκευές και μικρές προσθετικές εργασίες στους διάφορους χώρους για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού. Από τις πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2001 το Τάγμα είχε ετοιμότητα ανάληψης αποστολής, ήτοι την υποδοχή του περισυλλεγέντος οπλισμού και προώθησης του στην Ελλάδα για καταστροφή.
Η ΕΛΔΥΣ είχε συνολικά στη διάθεσή της, 180 οχήματα και ρυμουλκούμενα διαφόρων τύπων.
Η επιστροφή της Ελληνικής Δύναμης άρχισε την 4η Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την 7η Οκτωβρίου 2001.
Επίσης, η χώρα μας διέθεσε ένα (1) Έλληνα Αξκό στη Δεκαπενταμελή (15) ομάδα συμβούλων του προσωπικού απεσταλμένου του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ στην ΠΓΔΜ (Peter Feith), με αποστολή την εκτίμηση της καταστάσεως και δέκα (10) συνολικά Επιτελείς στο Επιτελείο NCCC PLUS, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Υποδιοικητού του Στρατηγείου Μετόπισθεν της KFOR (KFOR-REAR).
Από το Σχέδιο προβλεπόταν (όπως και για την KFOR) ως βασικός άξονας ανεφοδιασμού η οδική αρτηρία ΄΄Θεσσαλονίκη – Σκόπια΄΄ και αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη Στρατηγική αξία του Ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης για μεγάλες Στρατηγικές συγκεντρώσεις δυνάμεων για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Από την έναρξη της επιχείρησης «ESSENTIAL HARVEST» από το λιμάνι και το Α/Δ της Θεσσαλονίκης διήλθαν, κατά το χρονικό διάστημα 26 Αυγ – 19 Οκτ 01, 15 Α/Φ (4 ΙΤ, 3 GE, 6 UK και 2 NL), που διακίνησαν 1972 άτομα, 9 Πλοία (3 IT, 4 UK, 1 GE και 1 NL), που μετέφεραν 880 οχήματα, 87 Containers και 40 Trailers και 2 Συρμοί (1 HU και 1 CZ).
Επίσης έγινε εκτεταμένη χρήση του οδικού δικτύου από Θεσσαλονίκη προς Σκόπια και αντίστροφα και παρασχέθηκαν στοιχεία ασφάλειας – συνοδείας φαλαγγών από ΕΛ.ΑΣ.
Ο συνολικός αριθμός του οπλισμού που περισυνελέγη και καταστράφηκε στην Ελλάδα ανερχόταν σε ένα (1) άρμα Τ-55, δύο (2) Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), δεκαεπτά (17) Αντιαεροπορικοί Εκτοξευτές και εκατόν εξήντα ένας (161) Όλμοι, τετρακόσια ογδόντα τρία (483) βαριά και ελαφρά Πολυβόλα και φορητοί Αντιαρματικοί Εκτοξευτές και τρεις χιλιάδες διακόσιοι δέκα (3.210) Τυφέκια, υποπολυβόλα (π.χ. ΑΚ-47) και Καραμπίνες και δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα (2.944) τμήματα όπλων. Συνολικά 69.780 κιλά σε ατσάλι, προήλθε από την τήξη του πιο πάνω οπλισμού στην Χαλυβουργική.
Η καταστροφή των πυρομαχικών, που ανερχόταν σε 397.625 τεμάχια, έγινε στο έδαφος της ΠΓΔΜ.
Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο εκτός από την αποστολή δυνάμεων στη ΠΓΔΜ
Το σχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση μαζικής μετακίνησης Σκοπιανών λόγω έναρξης εχθροπραξιών ο πληθυσμός θα παραμείνει στο Κιλκίς, όπου ήδη έχουν βρεθεί περιοχές που θα μπορούσαν να στηθούν καταυλισμοί έως ότου εκτονωθεί η κατάσταση και επιστρέψουν σπίτια τους, δηλαδή ποτέ! Με την ένοπλη σύρραξη να είναι προ των πυλών δεν νομίζουμε πως θα υπάρξει ΠΓΔΜ με τη μορφή που είχε έως σήμερα.
Επίσης, οι μηχανισμοί ελέγχων που θα αναπτυχθούν στα σύνορα θα φροντίσουν να εμποδίσουν τυχόν κυκλώματα διακίνησης μεταναστών που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία.
Στέλεχος της Κατεχάκη εξηγούσε στο «Έθνος» ότι η απειλή εμφύλιας σύρραξης πλανάται πάνω από τα Σκόπια εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα οι ελληνικές Αρχές να έχουν αναλάβει δράση πολύ πριν ξεσπάσουν τα αιματηρά επεισόδια στη Βουλή.
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διήμερη επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, στο Βελιγράδι, συζητήθηκε και η πιθανή κρίση στα Σκόπια, που τελικά εκδηλώθηκε μερικές ημέρες αργότερα.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε συναντηθεί τη Μ. Τρίτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, Νεμπόισα Στεφάνοβιτς, και είχαν ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.
Με στόχο να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στα Σκόπια και να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καταστάσεων, η Κομισιόν έφτιαξε γραφείο στην ΠΓΔΜ στο οποίο μάλιστα συμμετέχει και η Ελλάδα.
Η Κομισιόν προχώρησε στη σύσταση γραφείου ανάλυσης πληροφοριών μετά την κρίση που έχει ξεσπάσει στη γειτονική χώρα και τον φόβο για εμφύλιο.
Σε αυτό συμμετέχουν διπλωμάτες και αστυνομικοί σύνδεσμοι από όλα τα κράτη-μέλη. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον αστυνομικό σύνδεσμο που διαθέτει στα Σκόπια, ενώ πληροφόρηση υπάρχει και από διπλωματικές πηγές.
Με τη σειρά του, ο Έλληνας εκπρόσωπος ενημερώνει τα υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και την ΕΥΠ για την πολιτική κρίση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν ήδη εκπονήσει κάποια πρώτα σχέδια δράσης για την περίπτωση ξεσπάσματος εμφυλίου που θα μπορούσε να δημιουργήσει μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνοσκοπιανά σύνορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης